Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..
TIN TỨC / Giáo Lý

Bài giảng Giáo lý tại CHÙA HỒNG DANH - ĐẠO PHẬT LÀ ĐẠO TỈNH THỨC NHƯ THẬT.

Cập nhật: 03-06-2015

Xem chi tiết

Sơ Lược Nghĩa Danh Xưng Phẩm Vị Trong - Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền.

Cập nhật: 03-06-2015

Xem chi tiết

Danh từ Phật học – QUẢ BÁO

Cập nhật: 03-06-2015

Xem chi tiết

PHÁT LÒNG LÀNH

Cập nhật: 28-04-2015

Xem chi tiết

Ba Mươi Bảy Pháp Hành Bồ Tát Đạo

Cập nhật: 26-04-2015

Xem chi tiết

Danh từ Phật học -BA CÕI: DỤC GIỚI, SẮC GIỚI, VÔ SẮC GIỚI

Cập nhật: 21-04-2015

Xem chi tiết

Danh từ Phật học -TÀ MẠNG

Cập nhật: 08-04-2015

Xem chi tiết

Pháp số Phật học - ĐẠI HẢI THẬP TƯỚNG

Cập nhật: 03-04-2015

Xem chi tiết

Danh từ Phật học - CẨU PHÁP

Cập nhật: 03-04-2015

Xem chi tiết

TINH THẦN VÔ PHÂN BIỆT CỦA PHẬT GIÁO

Cập nhật: 02-03-2015

Xem chi tiết

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ - Bài 27: PHẦN CHÁNH TÔNG – P.20

Cập nhật: 09-02-2015

Xem chi tiết

Danh từ Phật học – ĐÀ LA NI

Cập nhật: 02-02-2015

Xem chi tiết

Danh từ Phật học - MƯỜI LĂM THỨ THIỆN SANH

Cập nhật: 28-01-2015

Xem chi tiết

Bài giảng tại Chùa Huyền Giác - Giáo Lý Căn Bản Phật Học-Kỳ 6: CĂN BẢN PHIỀN NÃO – Phần 1

Cập nhật: 26-01-2015

Xem chi tiết

Danh từ Phật học - "KHÁCH TRẦN"

Cập nhật: 16-01-2015

Xem chi tiết

Thông Tin
Thông Tin Học Giáo Pháp.

Thông Tin Học Giáo Pháp.
Kính thưa Chư Quyến Thuộc gần xa!
Chương trình: Tu Học Phật pháp, bắt đầu từ sáng thứ 3, ngày 19/12/2017, sẻ học bộ Kinh DUY MA CẬT, trực tiếp tại trang Facebook: Hiển Dương Chân Lý.
Hàng tuần vào sáng ngày thứ 3, 5, 7 (Giờ Mỹ...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.573.222 Truy cập

Đang trực tuyến : 1 Phật tử

Tổng số thành viên : 24 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 3.825.887 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 8.044 Lượt nghe

FaceBook