Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..
TIN TỨC / Kinh Điển

BÀI 53: YẾU GIẢI KINH PHÁP HOA

Cập nhật: 28-04-2014

Xem chi tiết

BÀI 52: YẾU GIẢI KINH PHÁP HOA

Cập nhật: 28-04-2014

Xem chi tiết

BÀI 51: YẾU GIẢI KINH PHÁP HOA

Cập nhật: 28-04-2014

Xem chi tiết

BÀI 50: YẾU GIẢI KINH PHÁP HOA

Cập nhật: 19-04-2014

Yếu Giải Phẩm Pháp Sư – Thứ 10

Xem chi tiết

BÀI 49: YẾU GIẢI KINH PHÁP HOA

Cập nhật: 19-04-2014

Yếu Giải Phẩm Thọ Học Vô Học Nhân Ký (Phần cuối)

Xem chi tiết

BÀI 48: YẾU GIẢI KINH PHÁP HOA

Cập nhật: 19-04-2014

Yếu Giải: Phẩm Thọ Học Vô Học Nhân Ký – Thứ 9 (Tiếp theo)

Xem chi tiết

BÀI 47: YẾU GIẢI KINH PHÁP HOA

Cập nhật: 19-04-2014

Yếu Giải: Phẩm Thọ Học Vô Học Nhân Ký (Tiếp theo)

Xem chi tiết

BÀI 46: YẾU GIẢI KINH PHÁP HOA

Cập nhật: 19-04-2014

Yếu Giải: Phẩm Thọ Học Vô Học Nhân Ký

Xem chi tiết

BÀI 45: YẾU GIẢI KINH PHÁP HOA

Cập nhật: 19-04-2014

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA - PHẨM THỌ HỌC VÔ HỌC NHÂN KÝ – THỨ 9

Xem chi tiết

BÀI 44: YẾU GIẢI KINH PHÁP HOA

Cập nhật: 19-04-2014

Yếu Giải: Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký - Thứ Tám (Phần cuối)

Xem chi tiết

BÀI 43: YẾU GIẢI KINH PHÁP HOA

Cập nhật: 19-04-2014

Yếu Giải: Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký – Thứ Tám (Tiếp Theo)

Xem chi tiết

BÀI 42: GIẢI KINH PHÁP HOA

Cập nhật: 19-04-2014

Yếu Giải: Phẩm Ngũ Bách Đệ Tử Thọ Ký – Thứ 8

Xem chi tiết

BÀI 41: YẾU GIẢI KINH PHÁP HOA

Cập nhật: 19-04-2014

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA - QUYỂN THỨ TƯ

Xem chi tiết

BÀI 40: YẾU GIẢI KINH PHÁP HOA

Cập nhật: 31-03-2014

Xem chi tiết

Bài 39: YẾU GIẢI KINH PHÁP HOA

Cập nhật: 31-03-2014

Xem chi tiết

Thông Tin
Thông Tin Học Giáo Pháp.

Thông Tin Học Giáo Pháp.
Kính thưa Chư Quyến Thuộc gần xa!
Chương trình: Tu Học Phật pháp, bắt đầu từ sáng thứ 3, ngày 19/12/2017, sẻ học bộ Kinh DUY MA CẬT, trực tiếp tại trang Facebook: Hiển Dương Chân Lý.
Hàng tuần vào sáng ngày thứ 3, 5, 7 (Giờ Mỹ...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.573.236 Truy cập

Đang trực tuyến : 4 Phật tử

Tổng số thành viên : 24 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 3.825.913 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 8.044 Lượt nghe

FaceBook