Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..
TIN TỨC / Kinh Điển

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ - Bài 19: PHẦN CHÁNH TÔNG – P.12

Cập nhật: 14-01-2015

Xem chi tiết

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ - Bài 18: PHẦN CHÁNH TÔNG – P.11

Cập nhật: 07-01-2015

Xem chi tiết

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ - Bài 17: PHẦN CHÁNH TÔNG – P.10

Cập nhật: 06-01-2015

Xem chi tiết

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ - Bài 16: PHẦN CHÁNH TÔNG – P.9

Cập nhật: 01-01-2015

Xem chi tiết

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ "Bài 15: PHẦN CHÁNH TÔNG – P.8"

Cập nhật: 01-01-2015

Xem chi tiết

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ "Bài 14: PHẦN CHÁNH TÔNG – P.7"

Cập nhật: 28-12-2014

Xem chi tiết

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ "Bài 13: PHẦN CHÁNH TÔNG – P.6"

Cập nhật: 22-12-2014

Xem chi tiết

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ "Bài 12: PHẦN CHÁNH TÔNG – P.4"

Cập nhật: 20-12-2014

Xem chi tiết

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ "Bài 11: PHẦN CHÁNH TÔNG – P.4"

Cập nhật: 17-12-2014

Xem chi tiết

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ - Bài 10: PHẦN CHÁNH TÔNG – P.3

Cập nhật: 17-12-2014

Xem chi tiết

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ "Bài 9: PHẦN CHÁNH TÔNG – Phần 2"

Cập nhật: 17-12-2014

Xem chi tiết

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ "Bài 8: PHẦN CHÁNH TÔNG – Phần 1"

Cập nhật: 17-12-2014

Xem chi tiết

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ - Bài 7: PHẦN BIỆT TỰ

Cập nhật: 17-12-2014

Xem chi tiết

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ "Bài 6: LỤC CHỦNG THÀNH TỰU còn gọi LỤC TRÙNG CHỨNG TÍN "

Cập nhật: 17-12-2014

Xem chi tiết

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ "Bài 5:Phần Tựa Kinh A Di Đà"

Cập nhật: 17-12-2014

Xem chi tiết

Thông Tin
Thông Tin Học Giáo Pháp.

Thông Tin Học Giáo Pháp.
Kính thưa Chư Quyến Thuộc gần xa!
Chương trình: Tu Học Phật pháp, bắt đầu từ sáng thứ 3, ngày 19/12/2017, sẻ học bộ Kinh DUY MA CẬT, trực tiếp tại trang Facebook: Hiển Dương Chân Lý.
Hàng tuần vào sáng ngày thứ 3, 5, 7 (Giờ Mỹ...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.897.420 Truy cập

Đang trực tuyến : 2 Phật tử

Tổng số thành viên : 24 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 4.143.444 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 8.587 Lượt nghe

FaceBook