Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..
TIN TỨC / Kinh Điển

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ - Bài 19: PHẦN CHÁNH TÔNG – P.12

Cập nhật: 14-01-2015

Xem chi tiết

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ - Bài 18: PHẦN CHÁNH TÔNG – P.11

Cập nhật: 07-01-2015

Xem chi tiết

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ - Bài 17: PHẦN CHÁNH TÔNG – P.10

Cập nhật: 06-01-2015

Xem chi tiết

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ - Bài 16: PHẦN CHÁNH TÔNG – P.9

Cập nhật: 01-01-2015

Xem chi tiết

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ "Bài 15: PHẦN CHÁNH TÔNG – P.8"

Cập nhật: 01-01-2015

Xem chi tiết

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ "Bài 14: PHẦN CHÁNH TÔNG – P.7"

Cập nhật: 28-12-2014

Xem chi tiết

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ "Bài 13: PHẦN CHÁNH TÔNG – P.6"

Cập nhật: 22-12-2014

Xem chi tiết

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ "Bài 12: PHẦN CHÁNH TÔNG – P.4"

Cập nhật: 20-12-2014

Xem chi tiết

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ "Bài 11: PHẦN CHÁNH TÔNG – P.4"

Cập nhật: 17-12-2014

Xem chi tiết

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ - Bài 10: PHẦN CHÁNH TÔNG – P.3

Cập nhật: 17-12-2014

Xem chi tiết

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ "Bài 9: PHẦN CHÁNH TÔNG – Phần 2"

Cập nhật: 17-12-2014

Xem chi tiết

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ "Bài 8: PHẦN CHÁNH TÔNG – Phần 1"

Cập nhật: 17-12-2014

Xem chi tiết

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ - Bài 7: PHẦN BIỆT TỰ

Cập nhật: 17-12-2014

Xem chi tiết

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ "Bài 6: LỤC CHỦNG THÀNH TỰU còn gọi LỤC TRÙNG CHỨNG TÍN "

Cập nhật: 17-12-2014

Xem chi tiết

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI KINH A DI ĐÀ "Bài 5:Phần Tựa Kinh A Di Đà"

Cập nhật: 17-12-2014

Xem chi tiết

Thông Tin
Thông tin học Giáo Lý Căn Bản Lời Phật Dạy.

 

Thông tin học Giáo Lý Căn Bản Lời Phật Dạy.
(Trực tiếp Facebook: Hiển Dương Chân Lý - lúc 6 giờ 30 sáng giờ Thủ đô Hoa Kỳ, tức 6 giờ 30 tối giờ Việt Nam, vào các ngày thứ 2, 3, 5, 7 trong tuần), và được đăng tải trên Youtube và Website. 
...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 6.237.830 Truy cập

Đang trực tuyến : 16 Phật tử

Tổng số thành viên : 24 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 4.136.250 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 8.765 Lượt nghe

FaceBook