Mồi đèn chánh pháp 
Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..
TIN TỨC / Kinh Điển

CHỨNG ĐẠO CA giảng giải yếu lược – ngày 24/1/2017 - KHÚC CA CHỨNG ĐẠO – BÀI THỨ 54/ hết

Cập nhật: 16-03-2017

Xem chi tiết

CHỨNG ĐẠO CA giảng giải yếu lược – ngày 23/1/2017 - KHÚC CA CHỨNG ĐẠO – BÀI 53

Cập nhật: 16-03-2017

Xem chi tiết

CHỨNG ĐẠO CA giảng giải yếu lược – ngày 18/1/2017 - KHÚC CA CHỨNG ĐẠO – BÀI 51

Cập nhật: 16-03-2017

Xem chi tiết

CHỨNG ĐẠO CA -KHÚC CA CHỨNG ĐẠO – BÀI THỨ 50

Cập nhật: 16-03-2017

Xem chi tiết

CHỨNG ĐẠO CA giảng giải yếu lược – ngày 16/1/2017 - KHÚC CA CHỨNG ĐẠO – BÀI THỨ 49

Cập nhật: 16-03-2017

Xem chi tiết

CHỨNG ĐẠO CA giảng giải yếu lược – ngày 15/1/2017 - KHÚC CA CHỨNG ĐẠO – BÀI THỨ 48

Cập nhật: 16-03-2017

Xem chi tiết

CHỨNG ĐẠO CA giảng giải yếu lược – ngày 14/1/2017 - KHÚC CA CHỨNG ĐẠO – BÀI THỨ 47

Cập nhật: 16-03-2017

Xem chi tiết

CHỨNG ĐẠO CA giảng giải yếu lược – ngày 13/1/2017 - KHÚC CA CHỨNG ĐẠO – BÀI THỨ 46

Cập nhật: 16-03-2017

Xem chi tiết

CHỨNG ĐẠO CA giảng giải yếu lược – ngày 12/1/2017 - KHÚC CA CHỨNG ĐẠO – BÀI THỨ 45

Cập nhật: 16-03-2017

Xem chi tiết

CHỨNG ĐẠO CA giảng giải yếu lược – ngày 11/1/2017 - KHÚC CA CHỨNG ĐẠO – BÀI 44

Cập nhật: 16-03-2017

KHÚC CA CHỨNG ĐẠO – BÀI 44

Xem chi tiết

CHỨNG ĐẠO CA giảng giải yếu lược – ngày 10/1/2017

Cập nhật: 11-01-2017

KHÚC CA CHỨNG ĐẠO – BÀI THỨ 43

Xem chi tiết

CHỨNG ĐẠO CA giảng giải yếu lược – ngày 8/1/2017

Cập nhật: 11-01-2017

KHÚC CA CHỨNG ĐẠO – BÀI THỨ 42

Xem chi tiết

CHỨNG ĐẠO CA giảng giải yếu lược – ngày 7/1/2017

Cập nhật: 11-01-2017

KHÚC CA CHỨNG ĐẠO – BÀI THỨ 41

Xem chi tiết

CHỨNG ĐẠO CA giảng giải yếu lược – ngày 6/1/2017

Cập nhật: 11-01-2017

KHÚC CA CHỨNG ĐẠO – BÀI THỨ 40

Xem chi tiết

CHỨNG ĐẠO CA giảng giải yếu lược – ngày 4/1/2017

Cập nhật: 11-01-2017

KHÚC CA CHỨNG ĐẠO – BÀI 39

Xem chi tiết

Thông Tin
THÔNG TRI VIỆC THIỆN SỰ - TẠM DỪNG QUYÊN GÓP.

THÔNG TRI VIỆC THIỆN SỰ - TẠM DỪNG QUYÊN GÓP.
Kính thưa Quý Quyến Thuộc – Quý Phật Tử - Quý Hảo Tâm.
Theo như khảo sát các mãnh đời quá ư khó khăn rất cần sự giúp đỡ, và cuộc họp cách 2 hôm để đưa đến quyết định kêu gọi các nhà Hảo Tâm ...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 7.233.698 Truy cập

Đang trực tuyến : 5 Phật tử

Tổng số thành viên : 28 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 4.821.326 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 9.533 Lượt nghe

FaceBook
TRỌN BỘ BÀI GIẢNG KINH PHÁP BẢO ĐÀN - TT THÍCH THIỆN TÀI