Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

QUY Y TĂNG LÀ THẾ NÀO?
 

Đây là câu hỏi rất nhiều người hỏi, nghi ngại và rất nhiều người bị trói buộc bởi một vị Thầy truyền giới cho mình, hoặc vì gặp vị Thầy đó thấy cảm tình xin Quy y, hoặc Thầy đó có Chùa gần nhà xin Quy y, hoặc ....
Tôi xin phép trả lời chính xác theo lời Phật dạy và Kinh luật.  Và nhân đây xin nhắc lại duyên mà Ông Tu Bạt Đà La người đệ tử tại gia cuối cùng của Phật khi sắp nhập Niết bàn tại rừng Câu Thi Na.
Quy y Tăng là Quy y với một đoàn thể thanh tịnh, từ xưa nay rất nhiều người hiểu lầm Quy y Tăng là Quy y với ông Thầy truyền giới cho mình mà thôi.  Từ những sự hiểu chưa đúng nên nãy sinh ra quá ư phiền toái trói buộc.  Ngay cả một số vị Thầy cũng chưa rõ điều này nên nãy sinh tư tưởng bảo thủ kiến chấp.  
Vị Thầy truyền trao quy giới chỉ là đại diện, ví như ngoài đời người làm giấy khia sanh hay thẻ căn cước chỉ là đại diện cho một quốc thể hành chánh của quốc gia.
Tăng mà ta phát nguyện quy y Tăng là Hiền thánh Tăng, Thanh tịnh Tăng phải đủ sáu điều kiện:
-    Phải từ bốn vị trở lên (một đoàn thể Tăng).
-    Giới thanh tịnh.
-    Lời nói thanh tịnh.
-    Thân thanh tịnh.
-    Kiến giải hòa hợp.
-    Đời sống phạm hạnh hòa hợp.
Đây là những vị Tăng cần tìm đến để nương tựa và tu tập.
Phật giáo đưa ra vấn đề khác hơn các Tôn giáo khác là: Đến với Phật giáo để Nghe, chớ không phải đến với Phật giáo để Tin.
Trong Luật tạng, chúng ta thấy Đức Phật có đưa ra vấn đề: “Theo vị Thầy nào, một pháp môn nào hay một ngôi Chùa , Tịnh xá, Tòng lâm nào mà thấy phiền não tăng trưởng, pháp lành tổn giảm thì nên rời bỏ lập tức không cần xin phép”.  Ví như chúng ta đi khám bệnh và nhận thuốc điều trị với một ông Bác sỹ, dầu ông đó nỗi danh; nhưng khi ông ấy ra toa mua thuốc về uống thấy bệnh nặng thêm, thì phải bỏ ngay ông Bác sỹ và thuốc đó, mặc dù tốn rất nhiều tiền, đừng tiếc của uống cho hết thuốc rất nguy hiểm.
Việc mà chúng ta đến với Phật giáo tu chân chánh cũng do nhân duyên nhiều đời gieo trồng, biết bao nhiêu người theo Phật giáo nhưng vẫn còn tin tưởng tà kiến tà giáo.  Nhiều người mang danh là Phật tử nhưng vẫn đi cầu núi non đình miễu, nhảy đồng lên cốt, xin bùa chú là thuật yếm đối, cậy thế lực quỷ thần, tin quàng xiên vô sắc giới.  Đây là những người còn kém phước duyên chưa tinh thông được giáo nghĩa Phật dạy, chưa nhận ra Phật tâm Phật hạnh Phật tánh sáng suốt của mình.
Nói đến đây, chúng ta nhớ lại hình ảnh của Ông Tu Bạt Đà La, là một vị bô lão tám mươi tuổi và là người đệ tử cuối cùng của Phật khi còn tại thế.  Khi Phật sắp nhập Niết bàn, thì ông chổi gậy đến xin Quy y, thì Tôn giả A Nan không cho vào; vì từ mấy chục năm nay, bao nhiêu lần Đức Phật đi ngang qua nhà Ông và các vị đại đệ tử Phật đi ngang nhà ông thì ông ấy ngó lơ, giờ này Phật sắp nhập Niết bàn mà ông dòi vô xin Quy y.
Bấy giờ ông Tu Bạt Đà la khóc rống lên, ông la đến nỗi cho Phật nghe.  Phật mới bảo cho ông ấy vô đi, ông ấy là người đệ tử cuối cùng.  Ngài A Nan thắc mắc, tại sao từ bấy lâu nay ông ấy từng gặp Phật nhưng không chịu Quy y?  Phật nói: Cái duyên phải đến lúc trổ thì mới đúng nhân và đúng quả.  Sở dĩ duyên lành với Phật muộn là vì cách lâu xa năm trăm đời về trước, Ông này là một tiều phu, trong lúc đi đốn củi bị một con Cọp vồ, ông ấy nhảy đu nhành cây, la lên Nam Mô Phật.  Nhờ tâm Quy y trong giây phút sợ hãi nghìn cân treo sợ tóc như vậy, nên hiện đời giờ phút cuối cùng này đến đây la lên xin vào Quy y Phật.
Kính chúc quý Quyến Thuộc đạo tâm kiên cố, học Giáo pháp tinh cần, Bồ đề quả mãn.

 

Bất Dị Pháp Sư.

904 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Thông Tin Học Giáo Pháp.

Thông Tin Học Giáo Pháp.
Kính thưa Chư Quyến Thuộc gần xa!
Chương trình: Tu Học Phật pháp, bắt đầu từ sáng thứ 3, ngày 19/12/2017, sẻ học bộ Kinh DUY MA CẬT, trực tiếp tại trang Facebook: Hiển Dương Chân Lý.
Hàng tuần vào sáng ngày thứ 3, 5, 7 (Giờ Mỹ...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.573.274 Truy cập

Đang trực tuyến : 1 Phật tử

Tổng số thành viên : 24 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 3.825.981 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 8.045 Lượt nghe

FaceBook