Mồi đèn chánh pháp 
Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

Bài giảng Trường hạ Chùa Bảo Phước
CHỈ CÓ PHẬT MỚI CỨU ĐỜI TA

 

Kính bạch chư tôn Hòa thượng chư Thượng tọa Đại đức Tăng Ni
Kính thưa quý Phật tử !
Hôm nay ngày đầu Kiết giới an cư tu tịnh niệm nơi Hạ trường Chùa Bảo Phước.  Tôi được sự chỉ đạo của Chư tôn đức có buổi nhắc nhở chia sẽ Phật pháp đầu tiên.
Mỗi quốc độ có khác nhau về thời gian và phương tiện, nhưng tinh thần Đạo Pháp thì cố giử dầu hoàn cảnh có sai khác đến đâu.  Chúng ta thấy nơi nào Chư Tăng còn hòa hợp ngồi lại với nhau tôn kính Giới Luật Phật là nơi đó Phật pháp còn cửu trụ.
Phàm tất cả sự việc trên đời đều chi phối bởi Luật vô thường, quay vòng trong trí não của chúng sanh bởi thất tình lục dục.  Đối với người đệ tử Phật luôn sáng suốt nhận rõ bản chất của Vô thường ấy, để cuộc sống chúng ta có an lạc tự tại mọi hoàn cảnh, và tâm của hành giả hướng thiện từng bước đi lên.
Thượng tọa Hải Tích (Viên Dung) một mặt nào đó thành tựu cơ sở vật chất Chùa Bảo Phước.  Ấy cũng một phần lớn nhờ vào ân đức của Tổ nghiệp với phước đức của chính mình.  Xuất thân từ Tổ đình Thập Tháp với nhiều đời các danh sư tu hành đắc đạo, trong đó có Tổ sư Phước Huệ là vị quốc sư của thời Nguyễn.
Hồi nhỏ đi học tôi được các Tôn túc nhắc về công hạnh của Quốc sư Phước Huệ.  Ngài có hạnh khiêm cung , là Quốc sư mà người trong vùng í tai biết Ngài là Quốc sư; ngay cả vị quan địa phương.  Đối với Tổ sống đời phạm hạnh không màng danh tước, chẳng qua vì thời thế nên phải gánh vác, nhưng rồi quên đi chức danh của mình.  Có lần bị quan địa phương mời ra xử tại quan trường vớ sự thưa kiện là Chùa dành đất với bà con xung quanh, thật ra là những người xung quanh lấn đất Chùa.  Tổ sai một vị Vãi trong Chùa ra hầu quan và bị phạt đánh mấy roi.  Vậy mà Tổ vẫn không hề chạy chọt phân bua danh phận của mình, kễ cả báo về Triều đình là quan địa phương ăn hối lộ của dân xử ép Chùa.
Đến một hôm có bốn vị quan tứ trụ Triều đình vào Chùa thỉnh giáo pháp.  Bốn ông quan này đi ngang quan địa phương nhờ dẫn đường cùng đi.  Quan địa phương mới lấy làm lạ, Ông sư đó xề xòa bình dân quê mùa, thậm chí ta mời xử vụ đất đai không dám ra hầu bởi không lời lẽ biện phân, có gì hay mà Triều đình sai người thọ giáo.
Khi đến Chùa thị giả bảo là Hòa thượng đang giờ chỉ tịnh, các vị quan lớn không dám ngồi bộ trường kỷ kéo chiếc ghế thường mà ngồi.  Đến giờ thức chúng Hòa thượng bước ra các vị Quan quỳ đảnh lễ bạch là hôm nay nhà Vua và Hoàng hậu không đến nghe Kinh được, sai chúng thần đến yết kiến thỉnh giáo pháp từ kim khẩu của Ngài về nói lại cho Vua nghe.
Sau khi nghe kInh xong, các vị quan Triều đình ra về, còn vị quan địa phương ở lại với vẽ lo sợ ăn năn khép nép sám hối.  Tổ sư nhẹ nhàng mời ngồi uống chum trà và nói rằng:  “trước mặt tôi giờ là một người Phật tử kính đạo ngoan hiền, còn chuyện qua rồi của ông quan hôm nào xem như không còn nửa”..
Người đệ tử Phật cần nên suy nghĩ nhận biết điều này.  Thông thường chúng ta tự ôm ấp bao nhiêu chuyện qua rồi của quá khứ, rồi ta bị những đau thương sân hận buồn bả khởi lên.  Cuộc sống này mấy mươi năm đâu mà cứ sầu tư trói buộc khổ đau.  Người con Phật phải có những lúc an lạc thật sự, nhẹ nhàng tư tưởng để chứa pháp lành hướng đến giải thoát.
Mỗi người nhìn ại cách sinh hoạt của mình, cách ăn ở và mọi người xung quanh mình.  Phàm ở đời có 5 điều phước báu của con người xem mình có được phần nào.
1.    Tâm mình luôn được an lạc thảnh thơi.
2.    Thân mình luôn khỏe mạnh, ít bệnh tật.
3.    Bạn bè người thân luôn yêu quý và gần gủi.
4.    Của cải vật chất biết đủ không thiếu thốn phải lo tất bật.
5.    Trí não của mình phán đoán việc gì đều đúng.
Những ngày an cư tu tập này dầu ngắn ngày hay dài ngày, dầu gì thì cũng cố giử gìn truyền thống của Phật chế ra.  Nhầm nhắc nhở sự tu hành cần giải thoát và giác ngộ là tối hậu.  Có một số Phật tử xin Xuất gia gieo duyên, nên dũng mảnh tinh tấn chuyên cần dụng công.
Xuất gia không chẳng những phủi tóc mặc áo vuông hoại sắc là đủ, mà Xuất gia còn nghĩa nửa là ra khỏi phiền não.  Phiền não xưa nay có sáu thứ căn bản là: Tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến.  Hoàn tất của người Xuất gia là ra khỏi ba cõi là dục, sắc và vô sắc.
Mấy mươi năm của đời xuất gia của tôi niếm nhiều việc thăng trầm, nhất là bao sự thử thách cần vượt qua.  Tôi thiếu phước nên lắm nhiều khó khăn và sai lầm; nhưng luôn nghĩ đến Phật và Bồ tát là người thương mình và cứu mình.  Nhờ nương đức của Chư Phật mà tôi từng bước vượt qua và đi lên.
Phật dạy có 2 hạng người đáng quý ở đời:
-    Hạng người không lầm lỗi.
-    Hạng người có lỗi biết ăn năn sám hối.
-    
Phần giảng hôm nay đến đây tạm dừng, tối thứ sáu ngày 31/7/2015 chúng ta cùng chia sẽ những điều cần chia sẽ qua lời Phật dạy.
Chỉ có Phật mới cứu lấy đời ta.
… Mời quý vị vào trang Website: Mồi Đèn Chánh Pháp xem nghe tất cả Pháp âm tiếng nói Chân lý Phật giáo và đọc tất cả bài Giáo lý.

 

Bất Dị Pháp Sư.

4362 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 7.029.328 Truy cập

Đang trực tuyến : 4 Phật tử

Tổng số thành viên : 26 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 4.458.917 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 9.173 Lượt nghe

FaceBook
TRỌN BỘ BÀI GIẢNG KINH PHÁP BẢO ĐÀN - TT THÍCH THIỆN TÀI