Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

CHÙA HUYỀN GIÁC KIẾT GIỚI AN CƯ TU TẬP 

 

Kính thưa quý Phật tử xa gần.

Sáng nay ngày 16/4 Âm lịch nhầm ngày 2/6/2015 tại Đạo tràng Chùa Huyền Giác, Chư Tôn Đức Tăng Ni nhị bộ vân tập Kiết Nội Giới đối thú An Cư Kiết Hạ.

Theo tinh thần Phật chế, hàng năm Tam nguyệt cửu tuần Tăng Ni Kiết Giới An Cư.   Đối với Quốc độ Hoa Kỳ và một số nước phát triển thì lại khó khăn việc Tăng Ni ba tháng ở cùng Trụ xứ.  Vì vậy Tăng Ni ngồi lại hướng tâm niệm An Cư để cố giử gìn Truyền Thống Kiết Hạ.

Sáng nay dưới sự Chứng Minh của Đại lão Hòa Thượng Thích Minh Đạt viện chủ Chùa Quang Nghiêm.  Hòa Thượng là một trong 2 vị Đại thụ tại vùng Thủ Phủ Cali, Ngài là Tăng sinh Khóa I Phật học viện Huệ Nghiêm.  Đối thú An Cư là Thượng Tọa Thích Đồng Trí và Thượng Tọa Thích Minh Hậu.  Trụ trì kiêm Trưởng ban tổ chức là Thượng tọa Thích Thiện Tài y như pháp tác pháp Kiết Giới An Cư.  Nhị Bộ đại Tăng tác pháp An Cư gồm:

-    Thượng tọa Thích Đồng Trí, Trụ trì Tu viện Viên Chiếu.
-    Thượng tọa Thích Minh Hậu, Viện chủ Chùa Huyền Giác.
-    Thượng tọa Thích Thiện Tài, Trụ trì Chùa Huyền Giác.
-    Thượng tọa Thích Vĩnh Tánh, Trụ trì Chùa Hưng Phước.
-    Đại đức Thích Tâm Chỉnh, Trụ trì Chùa Kim Linh.
-    Ni sư Thích Minh Huệ, Trụ trì Chùa Thanh Lương.

Cùng các Đại đức như: Thích Thiện Tâm, Thích Liễu Thông, Thích Phước Định, Thích Quảng Đăng, Thích nữ Đạo Hạnh, Thích nữ Đại Nhẫn…. và hơn 20 Phật tử thuần thành của Chùa Huyền Giác phát tâm nương Nhị Bộ Tăng già tịnh niệm Tu tập.

Đây là lần đầu tiên sau 10 năm thành lập Chùa Huyền Giác tổ chức Kiết Giới An Cư.  Đối với Quốc Độ Hoa Kỳ và vùng thủ phủ Tiểu bang Cali đây là việc thành tựu khởi sắc nói lên Tinh thần hòa hợp tôn kính Luật tạng.  Sau buổi Kiết Giới là nghi thức Cúng Quả Đường.  Các Phật tử tự nấu những thức ăn từ nhà đem đến cúng dường đầy lòng hoan hỷ.

Cầu Tam Bảo gia hộ cho các hành giả An Cư được đúng như tinh thần Trưởng dưỡng Thân Tâm – Tịnh tu Tam vô lậu học.

Quý Phật tử được đượm nhuần công đức gieo trồng nhân giống Bồ đề.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ tát.

 

Chùa Huyền Giác kính ghi.

4415 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Thông Tin Học Giáo Pháp.

Thông Tin Học Giáo Pháp.
Kính thưa Chư Quyến Thuộc gần xa!
Chương trình: Tu Học Phật pháp, bắt đầu từ sáng thứ 3, ngày 19/12/2017, sẻ học bộ Kinh DUY MA CẬT, trực tiếp tại trang Facebook: Hiển Dương Chân Lý.
Hàng tuần vào sáng ngày thứ 3, 5, 7 (Giờ Mỹ...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.573.243 Truy cập

Đang trực tuyến : 4 Phật tử

Tổng số thành viên : 24 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 3.825.926 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 8.045 Lượt nghe

FaceBook