Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

HUYỀN GIÁC TRỰC TÂM CẢNH SÁCH – KỲ 2
Chùa Huyền Giác 5210 58th Street, sacramento, ca 95820.

 

Kính thưa quý Phật tử
Thấy các vị siêng năng về Chùa tụng Kinh vào thứ 2, 4, 6 trong tuần và học hỏi nghe giảng làm tinh thần truyền bá Chánh pháp của tôi rất hoan hỷ thêm. Việc truyền đăng tục diệm là việc làm cần thiết của người Tu sĩ xuất gia, còn những việc khác chỉ là phương tiện phụ để đưa người đến đạo. Có nhiều lúc lạm dụng của phương tiện nhiều quá thành ra dư thừa, hoặc giả phi đạo.
Trên bước đường tu hành tìm đến đích là giải thoát, người tu nào buông bỏ những chấp mắc của tục đế nhiều chừng nào thì mau đến đích chừng đó. Đối với danh vọng lợi dưỡng chỉ là miếng mồi nhữ để trói buộc mà thôi. Chẳng qua thế nhân chấp hình tướng nên bị phú quý vinh hoa danh vọng bạc tiền lôi kéo. Đối với chư Phật chư Bồ tát Thánh hiền họ xem thường vật chất, bằng tinh thần từ bi và trí huệ; chẳng những chế ngự hoàn hảo chính mình còn đem sự an lành hướng dẫn mọi người.
May thay tôi được ít nhiều thấy ánh sáng của Phật pháp, nên phải tự quyết chí nhìn vào ánh sáng ấy mà lần bước thoát ra. Hiện giờ chưa thấy mình ngu dại ham hố ngôi Chùa vật chất cho riêng mình. Vì hoàn cảnh bị và được giao phó trách nhiệm Trụ trì. Bởi lẽ chẳng có gì vui sướng đâu, kẻ thiển trí ngu si thì ham mê, người nhìn về bến giác thì xem địa vị lợi quyền như phù du ảo mộng.
Tôi cố gắng vì hoàn cảnh cũng như vì tình nghĩa sâu rộng của Thượng tọa viện chủ mà gánh vác, nhưng cao nhất như thế gian là 2 nhiệm kỳ, nghĩa là tám năm nếu như còn sức khỏe và sống còn trên đời. Nếu như thuận duyên có Thầy nào đủ khả năng thì sẽ được bàn giao công việc. Trưa nay khum xuống cấm sợi dây điện choáng ván mặt mài, giật mình nhận biết là sanh già bệnh không hẹn cùng người; sanh già bệnh không hẹn thì cái chết đến gần hơn.
Xế chiều ngồi uống trà với Thầy viện chủ, tôi mới nói sức khỏe bởi thân béo mở của mình, và ngán ngẫm với sự gá nương bởi bốn đại đất nước gió lửa thành tấm thân, cũng như sự tạm bợ mượn trả của ngũ cốc ngũ quả hơi thở không khí… Bấy giờ tôi lại nói lời của Tổ Huyền Giác.

 

“Phóng tứ đại mạc bả tróc
Tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác
Chư hạnh vô thường nhất thiết không
Tức Thị Như Lai Đại Viên Giác”.
Thiền sư Như Huyễn dịch nghĩa:
* Thân tứ đại đừng sanh tâm chấp đắm
Quay trở về thể vắng lặng của chính mình
Đói thì ăn, khát uống ngại ngùng chi?
Gọi là Ngã thể, vẫn hư thì đời còn chi thật
* Các hành pháp luật vô thường chi phối hết
Tuệ nhãn nhìn, đương thể tức không
Hiểu sâu xa, quán chiếu tận nguồn chân
Tánh của vạn pháp, là NHƯ LAI VIÊN GIÁC

 

Thân đang gọi là có là do kết hợp bởi bốn chất: địa, thủy, hỏa, phong. Nhưng bị lệ thuộc chi phối bởi luật vô thường như vạn vật hiện tượng khác. Bởi thế thân này còn là cái kết quả của khổ và bất an nhiều mặt, nên gọi qua 2 từ "huyễn thân".
Thế gian này từ người Xuất gia đến Tại gia, từ người trí giả đến thứ dân có được mấy ai thấy được tánh chất huyễn hư của nó. Thậm chí người ra rất qúi trọng nó hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời. Điều đáng nói là vì nó mà tạo nghiệp bất thiện, trong suốt cuộc đời để phục dịch vun bồi cho nó không có phút giây nhàm chán. Ý niệm đam mê luyến ái nặng nề về thân, kinh điển gọi đó là "chấp ngã", tức là quá tôn tọng cái thân. Rồi vì thân mà tạo ác nghiệp, vì thân mà chịu khổ…
Lúc nào đó, con người sẽ nhẹ nhàng an lạc trong cuộc sống, vì con người vốn có tánh vắng lặng, thanh tịnh, trong sáng, có thể thọ dụng nó từ đời này sang đời khác vĩnh viễn không có cạn kiệt.
Nhận thấy được tánh chất "ngã không" thì "pháp không" không còn là vấn đề khó biết nữa. Chủ thể nhận thức đã là vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh và không, thì đối tượng nhận thức cũng không vượt qua ngoài sự chi phối đó! Cho nên người đạt đạo sẽ nhận thấy rõ:
"Chư hạnh vô thường nhất thiết không".
“Chư hạnh vô thường,
Thị sanh diệt pháp.
Sanh diệt diệc dĩ
Tịch diệt vi lạc”.
Thấy được tánh "giai không" của vạn pháp, thấy được tánh vô thường của hành pháp, thì cái NĂNG TRI và SỞ TRI đó trở thành một bầu vũ trụ bao la nhiệm mầu. Lúc bấy giờ:
Ta không cầu thành Phật
Phật cũng chẳng cầu thành ta
Ta là Phật.
… Bài giảng đến đây tạm dừng… chúng ta sẽ còn nhiều lời trao truyền nhiệm mầu giải thoát…
(Quý vị vào Website: www.moidenchanhphap.com. Đọc các bài giảng và xem nghe video Pháp âm).

1453 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Thông Tin Học Giáo Pháp.

Thông Tin Học Giáo Pháp.
Kính thưa Chư Quyến Thuộc gần xa!
Chương trình: Tu Học Phật pháp, bắt đầu từ sáng thứ 3, ngày 19/12/2017, sẻ học bộ Kinh DUY MA CẬT, trực tiếp tại trang Facebook: Hiển Dương Chân Lý.
Hàng tuần vào sáng ngày thứ 3, 5, 7 (Giờ Mỹ...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.573.306 Truy cập

Đang trực tuyến : 1 Phật tử

Tổng số thành viên : 24 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 3.826.038 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 8.046 Lượt nghe

FaceBook