Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

THÔNG TIN KIẾT GIỚI TU TẬP MÙA AN CƯ KIẾT HẠ 2015
 

Chùa Huyền Giác
5210 58th Street, Sacramento, Ca 95820.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Theo truyền thống của Phật giáo, sau ngày Phật đản là Mùa An Cư Kiết Hạ của Tăng Ni.  Quốc độ nào thì tinh thần Giới – Định – Huệ vẫn là nền tảng để duy trì mạng mạch Đạo Pháp.
Được sự thống nhất chung của một số Chư Tăng Ni địa phương, Chùa Huyền Giác sẽ là nơi Kiết Giới nội giới trường tu tập trong 3 tháng.  Nhưng vì hoàn cảnh phương tiện phần ngoại giới trường là nơi trụ xứ của mỗi Tăng Ni. 
Đến ngày Trưởng Tịnh ! Chư Tăng Ni lại câu hội về Nội Giới tác pháp Tụng Giới Bố Tát.
Thời gian Kiết Giới từ ngày 16/4 Âm lịch (nhầm ngày 2/6/2015) ____    Đến  _______  Ngày 23/8/2015 nhầm mùng 10/7 Âm lịch Xả Giới nội ngoại giới, tác pháp Tự tứ - Lễ Vu Lan.
Ban tổ chức kính mời quý Phật tử tham dự tu tập Mùa An Cư trao dồi Giới Hạnh, trưởng dưỡng Bồ Đề.
Lần đầu tiên được tổ chức tại Chùa Huyền Giác, nên chúng tôi rất cần tinh thần phát tâm đến tham dự Tu Học của quý Phật tử, không phân biệt Giáo phái, Môn phái, Tông phái, cùng là người đệ tử Phật, nương lời dạy của Đức Thế Tôn thể hiện tâm Bình đẳng, Vị tha, Vô ngã cùng Tu cùng Học, trao dồi Phước đức và Trí huệ là hành lành cao cả nhất.
BAN CHỨC SỰ KIẾT GIỚI AN CƯ KIẾT HẠ
Thiền Trượng:
Trưởng lão Hòa Thượng thượng THẮNG hạ HOAN
 Chứng minh:
Đại lão Hòa Thượng thượng TỪ hạ DIỆU.
Tuyên Luật Sư:
Thượng Tọa thượng ĐỒNG hạ TRÍ.
Cố vấn:
Thượng Tọa thượng MINH hạ HẬU.
Hóa chủ kiêm Trưởng ban tổ chức:
Thượng tọa Thích Thiện Tài
Chương trình như sau:
1.    Thứ ba - Ngày 2/6/2015 nhầm 16/4 Âm lịch: 
-    10 : 00 Am: Chư Tăng Ni tác pháp Kiết giới An cư.
-    11 : 00 Am: H T. Thích Thắng Hoan : Giáo Giới.
-    12 : 00 : Thọ trai.
-    1 : 00 Pm: Bố tát.
………………………………………….
2.    Ngày 23/8/2015 nhầm mùng 10/7 Âm lịch:
              Lễ Tự Tứ -  Vu Lan Bồn.
-    9 : 00 Am: Tác pháp đối thú Tự Tứ.
-    10 : 00 : Thuyết Pháp.
-    11 : 00 : Lễ Vu Lan Bồn.
•    Cài Hoa Hồng.
•    Trai Tăng cúng dường.
-    Kỳ siêu chư hương linh.
-    Thí thực âm phò.
Kính mời quý đồng hương Phật tử về tham dự, và góp phần phát tâm ủng hộ Phật sự trên.
Mọi sự ủng hộ cúng dường trực tiếp hoặc ký Check xin đề: Huyen Giac Temple.
Nội dung đề: Cúng dường mùa An Cư Kiết hạ.
Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, sức khỏe và hạnh phúc.
Kính mời quý Phật tử địa phương tham dự Tịnh Giới tu học .  Địa điểm CHÙA HUYỀN GIÁC 5210  58th Street, Sacramento, Ca 95820.  Liên lạc số phone: 916 917 5362.

 

Chùa Huyền Giác kính báo.

3813 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Thông Tin Học Giáo Pháp.

Thông Tin Học Giáo Pháp.
Kính thưa Chư Quyến Thuộc gần xa!
Chương trình: Tu Học Phật pháp, bắt đầu từ sáng thứ 3, ngày 19/12/2017, sẻ học bộ Kinh DUY MA CẬT, trực tiếp tại trang Facebook: Hiển Dương Chân Lý.
Hàng tuần vào sáng ngày thứ 3, 5, 7 (Giờ Mỹ...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.573.237 Truy cập

Đang trực tuyến : 4 Phật tử

Tổng số thành viên : 24 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 3.825.913 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 8.044 Lượt nghe

FaceBook