Mồi đèn chánh pháp 
Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

Thân Đau

Này ngươi!
Mấy mươi năm lầm lũi nửa đời người,
Chiếc cổ máy dần suy hồi lõng bạc.
Phải chiến thắng từng cơn đau quặng thắc,
Chuyện tất nhiên, ấy tất yếu đương hồi.
Còn hơi thở là chưa an dạ nghỉ ngơi,
Quen biếng nhát, còn chăng mang chí cả.
Thế gian này, tuần hoàn này, lắm tang thương tất dạ,
Hãy cố lên, vững tay chèo, cho qua bệnh giả thân.
Ngoài cuộc trần bao kẻ bệnh gian truân,
Họ cũng ráng vì miếng cơm manh áo,
Thân thất đại là nhân duyên giả ảo,
Hợp và tan cũng trong vũ trụ này thôi,
Còn tấm thân và còn chút tất hơi,
Là phải thét xua tan niềm ác mộng.
Một mình ta có thiệt cái là chi,
Còn bao người đang chờ đợi mấy khi,
Phải chiến thắng cơn đau không đáng kể.

Tôi xin nhắc lại Bốn Núi (Sanh – Già – Bệnh – Chết) của Vua Trần Thái Tông trong Khóa Hư Lục.
Sự tích về "Bốn Núi" trong kinh có ghi, đại ý: "Một hôm vua Ba Tư Nặc đi chinh phạt loạn quân ngoài biên giới. Khi đánh thắng xong quân giặc, Vua kéo quân về đến gần tịnh xá của đức Phật, dừng quân lại và đích thân đến đảnh lễ Phật. 

Đức Phật hỏi: 
- Đại vương đi đâu về mà xem có vẻ nhọc nhằn? 

Vua bạch rằng: 
- Con đi chinh phạt bọn ngoại xâm, vừa chiến thắng trở về. 

Khi trả lời, nét mặt vua Ba Tư Nặc hiện ra kiêu khí của người thắng trận. 

Đức Phật hỏi: 
- Này Đại vương, nếu có người ở phương Đông đến thưa thế này: Tôi thấy một ngọn núi từ phương Đông lăn về đây, lăn đến đâu nghiền nát cỏ cây người vật ở đó. Lại có một người phương Nam tới cũng tâu: Đại vương có một ngọn núi ở phương Nam đang lăn về đây, lăn đến đâu nó đều nghiền nát cây cỏ người vật. Cũng như vậy, phương Tây, phương Bắc, mỗi phương cũng có một ngọn núi đang lăn về, lăn đến đâu cây cỏ người vật đều bị nghiền nát. Nếu có người báo bốn ngọn núi đang lăn về, tàn sát cây cỏ, người và vật thì Đại vương sẽ cử đội quân nào để đi chinh phạt chúng? 

Vua Ba Tư Nặc thưa với Đức Phật: 
- Dầu đội quân có tài trăm trận trăm thắng đi nữa cũng không thể nào chinh phục được bốn núi đó. Đức Phật bảo: Bốn núi đó là Sanh, Già, Bệnh, Chết. Dầu cho ai tài giỏi đến đâu, dũng mãnh đến đâu cũng không thắng được, không chinh phục được Sanh, Già, Bệnh, Chết mà đều bị chúng nghiền nát. Nghe như thế, kiêu khí của nhà vua không còn nữa."

716 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 6.899.192 Truy cập

Đang trực tuyến : 7 Phật tử

Tổng số thành viên : 25 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 4.268.695 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 8.981 Lượt nghe

FaceBook
TRỌN BỘ BÀI GIẢNG KINH PHÁP BẢO ĐÀN - TT THÍCH THIỆN TÀI