Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

HỌC ĐẠO PHẢI AM TƯỜNG

Học đạo cho tường rõ Lý – Chân,
Có ngay an lạc tại cảnh trần.
Bản thể Niết bàn nơi tự tánh,
Căn bản Bồ đề vốn Liễu nhân.

Nhiều người học đạo cứ lanh quanh,
Lở vận lở làng mái đầu xanh.
Chạy Thầy chạy thuốc ngày thêm bệnh,
Một lời đạo giáo nói không rành.

Đói khi gặp tiệc phải ăn ngay,
Đừng có e dè dạng mài dày,
Miễn lòng thong thả luôn chánh niệm,
Thương người mến vật, ấy trì trai.

Muốn tu thành Phật, trước làm Người,
Làm Người tu thiện được Người Trời.
Người Trời thăng tiến Vi diệu pháp,
Thánh hiền, Phật quả chính mình thôi.

Đạo Phật xưa nay chẳng nhất thần,
Cũng chẳng tìm cầu ngoài chúng sanh.
Đa thần thì lại càng không đúng,
Xuống nước mò Trăng, suốt kiếp chìm!

Usa ngày 2 tháng 10 năm 2019.
Bất Dị (Thích Thiện Tài)

Kính thưa Chư Quyến Thuộc mến!
Người đệ tử Phật gia phải nắm rõ Lời dạy của Đức Phật. Giáo lý nhà Phật là Chân lý chỉ rõ Chân tâm này là Phật vốn có.

Trần đời quá ư đau khổ là do ta, chính ta gieo trồng nhân từ trước đến nay thọ quả. Khi ta có ý thức muốn vươn mình tìm đến Đạo Phật là có nghĩa tìm đến Đạo Giác ngộ.

Qua cơn mưa cuồng phong vũ bảo thì trời quang mây lạnh là tất yếu quy luật của Khoáng vật muôn đời. Động vật nói chung, trong đó có loài người chẳng lẽ thua Khoáng vật ư; thực vật cũng chuyển mình sau những ngày khô cằn nắng hạn, chỉ cần một trận mưa tuôn, một thùng nước ngọt, một chút vun sới là cây cỏ chuyển mình.

Con người là động vật bậc cao, xương sống thẳng, đầu ngẫng cao, ý thức đủ đầy khả năng nhìn lên, cúi xuống xoay quanh tứ duy v.v… May mắn con người có đủ lý trí và nhận ra sự thật.

Sự thật là: “Nhất thiết Pháp vô ngã” như lời Thế Tôn dạy.
Một khi tất cả Pháp là Vô ngã, thì phải đi liền với Vô nhân – Vô chúng sanh – Vô thọ giả.

Hiểu vạn pháp qua tánh “Y tha sanh khởi” thì cố hóa giả ‘Biến kế sở chấp” trong tư tưởng của mình, thì tức thời có an lạc, có tự tại, có Bồ đề, có Niết bàn.

Như lời một Thiền sư nói:

“Bất thức tự gia bảo,
Tùy tha nhận ngoại trần,
Nhật trung đào ảnh chất,
Cảnh lý thất đầu chân”.

Kính chúc quý Quyến thuộc được tự tại Suy tư đúng như Pháp.

Bất Dị (Thích Thiện Tài).

720 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 6.861.565 Truy cập

Đang trực tuyến : 4 Phật tử

Tổng số thành viên : 25 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 4.185.894 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 8.911 Lượt nghe

FaceBook
TRỌN BỘ BÀI GIẢNG KINH PHÁP BẢO ĐÀN - TT THÍCH THIỆN TÀI