Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

KIẾP GIÓ BỤI ĐỜI NGƯỜI

Ôi kiếp phong trần! chân ai nấy bước,
Đến rồi đi phủi sạch cánh tay không!
Cuộc đời ta hồ thỉ với tang bồng,
Vui lắm lắm!
Chẳng anh hùng cũng là tay kiếm khách.
Trăm năm trong cõi đi về,
Ai hay sức sống não nề là đây!
Người lướt gió, kẻ tung mây,
Đều hư vô cả, tháng ngày trêu ngươi.
Thế gian vỡ khóc vỡ cười,
Cũng vì chưa hiểu chuyện đời phù du.
Ai bằng tài lực Chu Vu,
Hơn thua chi bởi, hận thù Khổng Minh.
Dầu cố ý, hay vô tình,
Dòng Trường Giang ấy, anh hùng cuốn trôi.
Lo toan Đạo lý cho người,
Khách trần chèo một thuyền chơi giữa đời.
Đắng cay nhiêu bấy đủ rồi,
Thôi thì cứ kệ mặc đời đua chen.
Thắng thua cũng một kiếp hèn,
Phong tình tục lụy, bon chen được gì?
Bao lần giọt lệ quanh mi,
Giờ đây nước mắt còn gì chảy đâu,
Nhớ chi thêm thảm thêm sầu,
Nhớ chi cho vướn, lòng đau cõi lòng.
Khi thương có cũng như không,
Khi danh vọng đến, thù trong giặc ngoài.
Trăng kia vằng vặc non đài,
Bấy người tranh chấp, miệt mài đáy sông.
Bao lữ khách, kẻ hào hùng,
Khó mà thoát được, quần hồng lợi danh.
Từ thuở nhỏ, tóc còn xanh,
Bùn pha chất xám, đành hanh ngán gì?
Khi nào là bậc tu mi,
Bây giờ sơ xác còn chi thiếu thời.
Tứ chi rụng rã rụng rời,
Mà sao cứ mãi chuyện đời đua chen.
Một khi tối lửa tắt đèn,
Nằm im thim thiếp lạ quen đâu màn.
Qáu khứ sớm kịp dừng ngang,
Tương lai chưa đến lo toan nhọc sầu.
Quả Nhân hai chữ nằm đầu,
Ráng mà sớm tỉnh mau mau thoát trần.
Có trăm đắng, có ngàn cân,
Tận cùng rồi cũng hư lân vi trần.
Từ bi để dẹp tham sân,
Bác ái – Hỷ xả trăng ngần sáng trong.

 

Usa ngày 14/12/2017
Bất Dị chi nhân.

1043 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Thông Tin Học Giáo Pháp.

Thông Tin Học Giáo Pháp.
Kính thưa Chư Quyến Thuộc gần xa!
Chương trình: Tu Học Phật pháp, bắt đầu từ sáng thứ 3, ngày 19/12/2017, sẻ học bộ Kinh DUY MA CẬT, trực tiếp tại trang Facebook: Hiển Dương Chân Lý.
Hàng tuần vào sáng ngày thứ 3, 5, 7 (Giờ Mỹ...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.884.669 Truy cập

Đang trực tuyến : 2 Phật tử

Tổng số thành viên : 24 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 4.093.068 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 8.549 Lượt nghe

FaceBook