Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

CHỨNG ĐẠO CA giảng giải yếu lược – ngày 14/1/2017
KHÚC CA CHỨNG ĐẠO – BÀI THỨ 47

 

PHIÊN ÂM:
Ngô tảo niên lai tích học vấn
Diệc tằng thảo sớ tầm kinh luận
Phân biệt danh tướng bất tri hưu
Nhập hải toán sa đồ tự khốn
Khước bị Như Lai khổ ha trách
Sổ tha trân bửu hữu hà ích?
Tòng lai tắng đắng giác hư hành
Đa niên uổng tác phong trần khách!

TẠM DỊCH NGHĨA:

Ta trãi qua bao năm chuyên học vấn
Từng dịch Kinh giảng luận viết sớ sao
Tự thấy mình, danh tướng mãi không thôi.
Vào biển mà đếm cát uổng công vô ích.
Quả đáng bị Như lai quở trách
Đếm bạc cho người nào có lợi ích chi.
Thông hiểu biết suông, nhiều bằng cấp để làm gì?
Lênh đênh mãi chỉ là khách phong trần theo thời thế!

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI:

Thiền sư Huyền Giác là một học giả uyên thâm Phật Pháp đã nhắc nhở: Người tu Phật là hành giả chớ không phải là học giả. Học giả chỉ có lợi về kiến thức thế gian và cũng để phục vụ ăn, mặc, ở, ngủ và thở. Hành giả là người thực hành tư duy chánh pháp để có tâm hồn an lạc và có đời sống tự tại, thậm chí đến vô thượng Bồ Đề. Trên cuộc đời biết bao nhiêu là văn tự, ngôn ngữ và sách vở thì làm sao ta có thể học và nghiên cứu được hết “Rừng nhu biển thánh khôn dò”. 
Cái học của người đệ tử Phật là nhổ mũi tên độc để trị lành vết thương. Chớ có nên khờ dại để vết thương trên mình để đi tìm thủ phạm là ai!

Trên bước đường học đạo và tìm đạo không khéo ta lại là người đếm tiền trong kho bạc hay là người đếm cát trong sa mạc. Vào biển đếm cát biển cứ tưởng mình hay! Học vị văn bằng chỉ là khách phong trần theo thời thế.

Với cái nhìn, cái hiểu biết suông, khoe khoang chỉ là khách phong trần trôi theo thời gian. Cho nên người đệ tử Phật phải tự quyết định số phận của mình không có quan niệm chờ thời thế. “Người không lý tưởng buông tha không cương như thuyền không láy, như ngựa không cương, như khách lữ hành trước ngả rẻ lòng đời”. 

Tổ Quy Sơn dạy: “Như tư tri kiến, cái vị sơ tâm dung đọa, thao thiết nhơn tuần, nhẫm nhiễm nhân gian toại thành sơ dã. Bất giác lủng chủng lão hủ, xúc sự diện tường; hậu học tư tuân, vô ngôn tiếp dẫn, túng hủ đàm thuyết, bất thiệp điển chương, hoặc bị khinh ngôn, tiện trách hậu sanh vô lễ. Sân tâm phấn khởi, ngôn ngữ cai nhơn”. 

Nghĩa là: Tri kiến thế kia, bởi do tâm đầu giải đãi; lợi danh ham hố, lần lựa qua ngày; lây lất theo đời trở thành quê dốt. Chẳng ngờ già nua lụm cụm, gặp việc xoay mặt vào tường, kẻ hậu học hỏi thưa không có lời nào dạy dổ; hoặc có luận bàn không đúng Kinh điển. Nếu bị khinh khi, bèn trách “Mày nhỏ mà vô lễ…”. Tâm sân nổi dậy, ăn nói lướt người.

Kinh Pháp Hoa phẩm tựa là Bồ Tát Văn Thù xuất hiện và giải thích cho đại chúng về việc phóng hào quang, cuối cùng phẩm Phổ Hiền là khuyến khích “Hành”. Tri Hành hợp nhất mới thành tựu quả Bồ Đề. Phật Thích Ca thành tựu chánh giác nhờ có hai Bồ Tát sức oai dũng là Văn Thù và Phổ Hiền; biểu trưng cho Tri và Hành. Phật Di Đà thành tựu chánh giác nhờ có hai Bồ Tát là Quan Âm và Thế Chí; biểu trưng cho Bi và Trí. Bi và Trí thành Phật A Di Đà, Tri và Hành thành Phật Thích Ca.

Có nhiều Phật tử theo Đạo Phật đã lâu năm nhưng cũng là người khách nổi trôi, cũng chỉ là người dày gió dạn sương theo thời gian năm tàn tháng lụn. Nhiều người có học thức cao nhưng không tri hành, chỉ là thơ ngâm vịnh cảnh, dùng bọt bèo mà ru ngủ kẻ nhẹ dạ khả tin, vặc vảnh điêu ngoa nói không xác thật, không dám nói rõ chân lý. Vì khôn ngoan học vị lý luận nói tầm phào đưa người vào tà kiến, mê muội, tin hoang đường, huyễn hoặc… Vậy người theo Đạo Phật muốn hành giả phải Phát tâm Bồ đề qua tám cách phân biệt và gạn lọc. Thật Hiền Pháp Sư chỉ dạy rõ ràng: Đại, Tiểu, Thiên, Viên, Tà, Chánh, Chân, Ngụy tám vấn đề này là thế nào?

“Đời có kẻ tu hành mà chỉ tu hành một chiều, không cứu xét tự tâm, chỉ lo những việc ở ngoài hoặc vụ lợi, háo danh, ham với thú vui hiện tại, hoặc cầu cái vui mai sau. Phát tâm như vậy gọi là TÀ!

Danh lợi không ham, vui thú không màng, chỉ vì thoát ly sanh tử, vị chứng Bồ đề. Phát tâm như vậy gọi là CHÁNH!

Ý niệm này nối tiếp ý niệm khác, ngước lên mà mong cầu Phật đạo, tư tưởng trước liên tục tư tưởng sau, nhìn xuống mà hóa độ chúng sanh, nghe Phật đạo lâu xa cũng không thoái chí khiếp sợ, xét chúng sanh khó độ mà không chán nản mệt mỏi, như trèo núi cao vạn tượng quyết đến tận đỉnh. Phát tâm như vậy gọi là CHÂN!

Có tội không sám hối, có lỗi không trừ bỏ, trong bẩn ngoài sạch, trước siêng năng sau biếng nhác, tâm tốt dù có cũng bị danh lợi xen lấn, thiện pháp dầu tu cũng phần nhiều bị vọng nghiệp dính bẩn. Phát tâm như vậy gọi là NGỤY.

Chúng sanh giới hết nguyện ta mới hết, Bồ Đề đạo thành nguyện ta mới thành. Phát tâm như vậy gọi là ĐẠI.

Xem ba cõi như lao ngục, nhìn sanh tử như oan gia, chỉ mong độ mình không dám độ người. Phát tâm như vậy gọi là TIỂU.

Nếu ngoài tâm thấy có chúng sanh, có Phật đạo, rồi nguyện độ nguyện thành, công phu không xả, thấy biết không tan. Phát tâm như vậy gọi là THIÊN.

Nếu biết tự tánh là chúng sanh nên nguyện độ thoát, tự tánh là Phật đạo nên nguyện thành tựu, không thấy một pháp nào ngoài tâm mà có, đem cái tâm vô tướng phát cái nguyện vô tướng, làm cái hạnh vô tướng, chứng cái quả vô tướng, cái tướng vô tướng cũng không thấy có được. Phát tâm như vậy gọi là VIÊN”. 

Cho nên học đạo như đôi mắt, tu hành đạo như đôi chân. Muốn đi đến đích phải nhờ đôi chân đã đành mà phải có đôi mắt sáng mới mong đến đích. 

 

Bất Dị Pháp Sư.

803 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Thông tin học Giáo Lý Căn Bản Lời Phật Dạy.

 

Thông tin học Giáo Lý Căn Bản Lời Phật Dạy.
(Trực tiếp Facebook: Hiển Dương Chân Lý - lúc 6 giờ 30 sáng giờ Thủ đô Hoa Kỳ, tức 6 giờ 30 tối giờ Việt Nam, vào các ngày thứ 2, 3, 5, 7 trong tuần), và được đăng tải trên Youtube và Website. 
...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 6.236.071 Truy cập

Đang trực tuyến : 4 Phật tử

Tổng số thành viên : 24 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 4.136.250 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 8.765 Lượt nghe

FaceBook