Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

CHỨNG ĐẠO CA giảng giải yếu lược – ngày 8/1/2017
KHÚC CA CHỨNG ĐẠO – BÀI THỨ 42

 

PHIÊN ÂM:
Ta mạt pháp! Ác thời thế!
Chúng sanh phước bạc nan điều chế
Khứ Thánh diêu hề tà kiến thâm
Ma cường pháp nhược đa oan hại
Văn thuyết Như Lai đốn giáo môn
Hận bất diệt trừ như ngõa toái.
TẠM DỊCH NGHĨA:
Thời Mạt pháp do con người nhiều trược Ác!
Chúng sanh phước mỏng khó làm chủ Chân tâm.
Cách Phật lâu xa, lòng tà kiến nặng thêm nhiều,
Chánh pháp yếu, ma quân mạnh gây nhiều oan hại.
Nghe chân lý Như lai dạy pháp đốn giáo tiệm tu
Hận, chẳng nghiền nát tâm tà như ngói bể.
YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI:
Bài này ta phải nghiên cứu sâu sắc về giáo lý. Có quan niệm cho rằng: Chánh pháp thời Phật tại thế cho đến khi Phật Niết Bàn và sau đó 500 năm là Chánh pháp, ngàn năm về sau là Tượng pháp và theo sau là Mạt pháp. Đây là theo quan niệm của các vị giảng giải thời đó. “Khứ Thánh diêu hề tà kiến thâm”, từ câu này tưởng đâu cách Phật xa rồi, lâu nhiều chừng nào thì Tà kiến nhiều chừng ấy. Đa phần cứ nghĩ mình sống trong thời Mạt pháp thì khó tu khó chứng. Thật sự Phật Pháp không có Mạt.
Cái ưu tư của Thiền Sư về Chánh pháp và Mạt pháp. Ta phải hiểu như thế nào về pháp nhược ma cường? Pháp không có Mạt, Mạt là do tâm con người không đủ sức tinh tấn, tâm chúng sanh cứ chuyền cành, nhảy hết cây này qua cây khác như con Vượn. Người ta chạy theo vật chất văn minh quá nhiều nên làm cho con người ham thích đam mê tăng lên nhiều, chúng sanh, vật chất phát triển quá độ nên ta chạy theo tài, sắc, danh, thực, thùy khó mà dùng con mắt chánh pháp để nhìn Phật pháp. Chữ “Mạt” là ngọn do tâm con người nên thành ra Mạt. 
Tam Bảo (Phật Pháp Tăng) không bao giờ Mạt. Lời Phật nói là Chân Lý, thì trước sau đều như vậy. Người nhận thức Chân lý, mạt pháp là do con người chạy theo dục vọng. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, tánh Phật thì thời nào cũng vậy, không tăng không giảm, nếu là Chân lý thì trước sau cũng như vậy.
Nhiều vị cứ nghĩ thời Mạt pháp khó tu, khó chứng nên phải dùng lời ngoa mỹ mà dụ dẫn chúng sanh. Chúng sanh khổ quá nhiều nên cứ ham thoát khổ tìm cảnh an vui gọi là tịnh độ Cực Lạc. Sát sanh quá nhiều nên bây giờ thì lo phóng sanh, tham lam nhiều quá nên bây giờ lo bố thí.
Từ  “Mạt pháp” mà Thiền Sư nói ở đây chính là pháp trong lòng ta mạt; thay vì sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp là cảnh mà ta lại tham đắm trở thành trần. Ta không dùng con mắt nhãn tạng nên nhìn thấy các pháp thành mạt pháp.
Chữ Ác của bài này Thiền sư muốn nói chính ta nhìn bằng nhục nhãn nên thành ra Ác, cứ hơn thua, phải quấy, tốt xấu, thành bại… nên ta phải chạy theo danh vọng si mê, cuối cùng gọi là Ác. Nhìn bằng pháp nhãn, huệ nhãn thì cõi đời Nhất chân thì sao nói là Ác trược. Đức Phật Thích Ca cũng ở cõi này như ta, cũng là Ta Bà; vậy mà hóa giải thành Bồ đề Niết bàn thanh tịnh. 
Những chúng sanh phước mỏng thì tà kiến quá nhiều, hoang đường ảo tưởng đầy ấp trong lòng chúng sanh. Có nhiều người sống mấy chục năm mà không có một ý niệm giác ngộ, một niệm tỉnh thức chánh niệm cũng không có.
Sách xưa có câu: “Thủy để ngư thiên biên nhạn, cao cả xạ hề đê khả điếu. Duy hữu nhân tâm chỉ thốn can, chỉ trích nhân tâm hà khả liệu. Thiên khả độ địa khả lượng, duy hữu nhân tâm bất khả phòng”
Tà kiến trong tâm con người hoang đường ảo tưởng, mà ta không hề sử dụng tâm Phật vốn có nơi mình, không dùng Chánh pháp nhãn tạng. “Đối diện viễn ngữ, tâm cách thiên sơn” không cùng lý tưởng mà ngồi đối diện nhau tưởng đâu cách xa nghìn trùng muôn dậm. Thời gian của cuộc đời mình mà niệm tỉnh thức thì không có. Tại mình không đem tâm Phật ra sử dụng nên ta bị xa Phật. Cách có mấy phân mà thành ra cách khoảng lâu xa.
Tà kiến mạnh thì chánh pháp yếu, chánh pháp mạnh thì tà kiến yếu. Đó là lý đương nhiên, những người tà kiến không bao giờ có chánh pháp trong đầu của họ, mặc dầu Phật tánh vẫn còn, nhưng họ cứ gởi gấm tâm hồn cho người khác, không làm cho Phật tánh hiển lộ, không thấy được chân lý.
Quỷ hay ma là người đời sử dụng cho những thứ không lành mạnh. Người đệ tử Phật thành công tự chủ những dục lạc, chiến thắng mọi thứ cám dổ như Thiên ma, phiến não ma, ngũ ấm ma. Thiên ma! Chúng là thứ dục lạc cao cấp nghệ thuật làm cho sức chịu đựng của người thường bị cám dỗ, chánh niệm bị lung lay. Phiền não ma là ý niệm tham, sân, si, mạn, nghi… khuấy động chận ta trên đường giải thoát giác ngộ.
Người học đạo phải tiếp thu chánh giáo đốn giáo của Như Lai, phải trừ diệt tà kiến, chuyển phiền não thành Bồ Đề, chuyển sanh tử thành Niết Bàn. Ta có khả năng làm những điều đó mà chưa làm được như trúc chẻ ngói tan. Học bài này chúng ta để ý về ma, về chánh pháp, mạt pháp và tà kiến.
Phật pháp là Chánh pháp vô thị dĩ chí vô chung, mạt pháp là do tâm người mà có. Thí dụ như mặt trời nóng trước sau mãi mãi là nóng. Khái niệm mạt pháp là khái niệm của tâm linh, quan niệm để truyền trao cho một nhóm người nào đó. Chử “Tượng” là tương tự giống như tu nhiều nhưng vì tu sai chánh pháp cho nên không đem lại kết quả. “Mạt” là ngọn không còn gốc chánh pháp.
Sự tu hành của những tâm trạng lơ mơ có hình thức “Ta mạt pháp, ác thời thế”. Bà Hồ Xuân Hương có viết bài thơ chế nhiểu:
Chẳng phải ngô mà chẳng phải ta
Đầu thì trọc lóc áo không tà
Oản dâng trước mặt năm ba phẩm
Vãi núp sau lưng sáu bảy bà
Khi cảnh khi tiêu khi chảnh chẹ
Giọng hì gọng hỉ giọng hê ha
Tu lâu có lẽ lên Sư cụ
Ngất nghĩu tòa sen nọ đó mà!
Vậy rõ ràng Pháp ngay nơi nội tâm con người Mạt. Chánh pháp thật của Phật không bao giờ Mạt. Chánh pháp trong lòng mạt thì sẽ ở trong cõi đời nhiều ác trược, không có sự an lành, thanh thoát, tự tại trong cuộc sống. Ma trong lòng ta mạnh thì Phật pháp trong lòng ta yếu. Ta không kính Phật thật, không tỉnh thức, luôn nghĩ cho riêng ta rồi tham đắm pháp hư dối, như danh lợi, như chùa chiền, như chuông to, cốt tượng bự, đất rộng… gọi là hưng thịnh già lam, không khéo những thứ đó làm cho biểu hiện của Mạt pháp của thời đại ngày nay. Gọi chung là những thứ Tà Kiến ở trong lòng và cuộc sống ta quá nhiều phiền muộn và âu lo.
Thời Mạt pháp do con người nhiều trược Ác!
Chúng sanh phước mỏng khó làm chủ chân tâm.
Cách Phật lâu xa, lòng tà kiến nặng thêm nhiều,
Chánh pháp yếu, ma quân mạnh gây nhiều oan hại.
Nghe chân lý Như lai dạy pháp đốn giáo tiệm tu
Hận, chẳng nghiền nát tâm tà như ngói bể.

 

Bất Dị Pháp Sư.

630 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Thông Tin Học Giáo Pháp.

Thông Tin Học Giáo Pháp.
Kính thưa Chư Quyến Thuộc gần xa!
Chương trình: Tu Học Phật pháp, bắt đầu từ sáng thứ 3, ngày 19/12/2017, sẻ học bộ Kinh DUY MA CẬT, trực tiếp tại trang Facebook: Hiển Dương Chân Lý.
Hàng tuần vào sáng ngày thứ 3, 5, 7 (Giờ Mỹ...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.573.289 Truy cập

Đang trực tuyến : 4 Phật tử

Tổng số thành viên : 24 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 3.825.997 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 8.046 Lượt nghe

FaceBook