Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

NHỚ LỜI NGƯỜI XƯA – Kỳ 7
 

Vía Bồ tát QUAN THẾ ÂM – Phần 1
Kính thưa quý Quyến thuộc Phật tử! Chúng ta chấp nhận ở cõi Ta bà chịu đựng mọi thứ bất bình bất mãn bất như ý để hành Bồ tát đạo, còn hơn là sanh cõi trời xa xôi vô định nào đó không rõ bến bờ, chỉ tưởng tượng đòi cái hồn vãng sanh sang là điều trái đạo lý của Phật giáo. Sở dĩ chư Tổ sư mượn phương tiện để diễn đạt cảnh giới mầu nhiệm của chân tâm qua văn tự. Nhưng chúng ta không chịu tư duy học tập mà trở thành mê tín hoang đường trái đạo.
Ngày vía Bồ tát Quan Âm 19/2, hay 19/6 và 19/9 âm lịch có ý nghĩa sâu xa chuyển tải một Triết lý. Vô tình hay cố ý đời nay họ mượn ngày này để làm Tín ngưỡng Phật giáo, làm kinh tế Phật giáo. Đây là điều đáng buồn cho Đạo Phật trong bối cảnh xã hội phát triển. Đa số tín đồ ngày nay hải hùng trước những thông tin cập nhật từng giờ, nào là thiên tai hảo hạn, tai nạn thảm khốc, giết chóc v.v… Thừa đương dịp này một số lại mượn danh hình thức Đạo thổi phòng tuyên truyền mê tín dị đoan. Họ cho là “Nhất tâm cầu nguyện”, “Nhất cú nhất kệ”, “Thắp nến chiêu u” v.v.. Hết nơi này lâp Trai đàn chẩn tế, đến nơi kia Quyên góp từ thiện.
Tuy nhiên, một số người có lòng nhân thật, nhưng không ít người mượn cảnh khổ đau làm lợi cho cá nhân, lạm dụng lòng bi cảm nhẹ dạ cả tin của nhiều người ham phước … Cứu ngặt chớ không thể cứu nghèo. Vậy những ai lạm dụng lòng tin cả bá tánh, và những ai tiếp tay phi đạo là nhân nghèo khổ khốn khó trong tương lai. Rồi tương lai những người đó nghèo hèn mạt vận do kết quả làm việc trái đạo hôm nay, ai là người giúp họ đây? Hay tiếp nối hết thế hệ này sang thế hệ khác, bởi đạo đức xuy thoái tuột dốc.
Nhân ngày vía Bồ tát Quan Thế Âm, với yêu cầu của một số tín đồ, tôi cùng quý vị tụng Phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa. Và tôi sẻ giải thích vài ý Pháp thật mầu nhiệm trong lời Kinh đọc tụng.
Nói cách nào đó ngày 19 là hành giả chúng ta đã vượt qua 6 căn, 6 trần và 6 thức; giá như 3 con số này hướng xuống thì đọa đày trong 18 tầng địa ngục hay nói khác hơn là Tam đồ ác đạo, còn hướng Thiện đi lên thì sanh tâm đến 18 cõi trời. Xuống thì đau khổ, hướng lên thì được chút an vui, nhưng vẫn còn trong vòng Tam giới của sanh tử luân hồi. Vì lẽ đó mà ý chư Tổ khuyên hành giả phải quyết chí Quán Thế Âm hay Quán Tự Tại để vượt qua. Tháng 2 là biểu trưng cho Nhị thừa Thinh văn và Duyên giác. Hàng Thinh văn nhờ nghe mà ngộ đạo, vượt qua Kiến tư hoặc (Thập sử); hàng Duyên giác nhờ duyên mà giác ngộ quả Bích chi Phật. Tháng 6 là biểu trưng cho Lục độ vạn hạnh, đây là Pháp hành Bồ tát đạo để nhập thế. Tháng 9 biểu trưng cho Cửu phẩm liên hoa đài tạng, hay Bồ tát tâm dạo chơi Cửu địa tự tại.
Cho nên, Bồ tát Quan Thế Âm nơi nào cũng có, Ta bà cũng có mặt diện kiến Đức Thích Ca, Tây phương thì cùng với Phật Di Đà làm đạo, thỉnh thoảng chạy xuống Địa ngục cùng Bồ tát Địa Tạng cứu vong linh, có lúc lên Trời cùng Ngọc Hoàng bàn đào chung hưởng, để rồi phải dán lá bùa nơi ngũ hành sơn đè Tề thiên 500 năm chờ Huyền Trang pháp sư gở bùa giải cứu. Tăng Ni Thích tử hay Phật tử đọc Kinh học Đạo đều nghe danh hiệu Bồ tát Quan Thế Âm là Cổ Phật thị hiện, hiệu Chánh Pháp Minh Như Lai. Đây là Triết lý cao tột, nếu chúng ta không chịu giải thích và nhận ra là uổng phí một đời tu.
Ngày nay có 1 số vị lê lếch đi nhiều nơi nhiều nước học Đạo, nghe vị này nói ba mớ, vị khác tặng vài câu, rồi tự thấy mình Ngộ đạo; thậm chí duy truyền lây lang cho vài người khác Hiển đạo hay Tỏ đạo gì đó, thật nguy hiểm vô cùng.
Vấn đề cần nói bài giảng hôm nay là Chướng Nạn trong Kinh dạy. Trong Kinh nói: Ngài Vô Tận Y bạch Phật, do nhân duyên gì mà Bồ tát có danh hiệu là Quán Thế Âm.
Phật dạy: Những ai niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm có công đức rất lớn, vượt qua 7 Nạn.
1. Vào lửa không bị thiêu: Chỉ cho tánh “Thấy biết”, vì thường chúng sanh thấy biết sai lầm nên sanh tánh nóng nảy như Lửa thiêu đốt. Vì vậy lửa đây là: Lửa sân hận, Lửa giận dữ, Lửa dâm dục, Lửa bất bình bất mãn, Lửa sầu não nung đốt tâm can.
2. Vào nước không bị chìm: Chỉ cho tánh “Nghe biết”, vì thường chúng sanh ham thích tiếng đàn giọng huyễn, ham thích tiếng khen tặng dua nịnh, nên bị cuốn trôi, nhận chìm trung nhục dục khổ đau. Tánh luyến ái nặng nề, chìm trong 5 dục vọng. Vậy một khi nhớ niệm Bồ tát Quán Thế Âm là vượt qua những thứ nước trên; có nghĩa là soi xét rõ ràng về tiếng lòng trong sạch về thật tướng Pháp.
3. Vượt qua cảnh giới đất nước của Quỷ La sát là những kẻ độc ác hung tợn, áp bức bất công, ỷ quyền lực chức tước hà hiếp kẻ lương thiện yếu côi.
4. Nạn dao gậy, ví cho tác hại của 6 căn tiếp xúc 6 trần, nảy sinh ra mọi đau khổ như cắt thịt da, như gậy đánh bổ vào đầu vào mình.
5. Nạn Ma quỷ, chỉ cho sự dục nhiễm cuốn lôi của Tham, sân, si, mạn, nghi, thùy miên, giải đãi, phóng dật, hôn trầm…
6. Nạn Già tỏa hay nói cách khác là gông cùm xiền xích, biểu thị cho mê mờ tối tăm, vì những thứ làm cho con người mất tự do tự chủ, kìm kẹp sự phát triển về thể xác lẫn tinh thần.
7. Nạn Giặc cướp hay còn gọi là Oán tặc, ám chỉ những thứ hành động sai trái đầy tội lỗi. Do vậy mất tình mất nghĩa, mất lương tâm lương tri, mất luân thường đạo lý, ví như bị cướp sạch các công đức lành.
Tất cả 7 nạn trên là “Tâm sở bất thiện”, đừng lầm tưởng cho là sự kiện cụ thể ở cảnh trước mắt. Ai hiểu trái thì nó trở thành mê tín hoang đường.
Tôi xin đơn cử một câu chuyên:
Có vị Quan Thái Thú vào thăm Chùa, bấy giờ nhân ngày Vía Bồ tát Quán Thế Âm, Hòa thượng trụ trì đang tụng Kinh Phổ Môn.
Vị Quan này đứng nghe từ đầu Kinh, nào là Niệm Quan Thế Âm vào Nước thì không bị nhận chìm, vào Lửa thì không bị thiêu đốt; nhưng đến đoạn: “Đi thuyền tìm châu báu trong biển lớn bị lạc vào nước Quỷ La sát, niệm Quan Âm sẽ thoát nạn ấy”. Vị Quan ấy ra lệnh Hòa thượng dừng ngang đoạn này giải thích. Hòa thượng quát lại: “Nhà người vô lễ quá, ra chổ khác chơi, ta đang tụng Kinh”. Vị Quan Thái thú tức giận, sai binh lính trói Hòa thượng đem về Dinh sở.
Về đến Công đường trước bá quan, vị Thái thú bảo Hòa thượng nói lại lời khi nảy. Hòa thượng nói lại nguyên câu. Và nói thêm rằng: “Khi nảy Đại quan bảo tôi ngừng đọc Kinh giải thích cho Đại quan về nước Quỷ La sát; thật ra là tôi đã giải thích xong rồi đó. Bây giờ tôi bị bắt đến nước Quỷ la sát và Chúa quỷ La sát muốn xử tôi làm sao thì cứ xử đi”.
Vì người có học, có tri thức hiểu biết, dù là tánh phàm tục nóng nảy hung tợn, nhưng Quan Thái thú nhận ra ngày, xin cúi đầu tạ tội với Hòa thượng, mở trói và mời lên nhà trên dùng trà.
… Hẹn gặp nhau bài tiếp theo….
Phụ chú: Tôi thì vốn cũng phàm Tăng, lắm khi giảng nói viết lách dễ va chạm tự ái, bài nào viết ra đều đăng tải trang mạng, hàng ngàn đọc giả theo dõi, gởi đi khắp nơi không riêng ai. Có nhiều vị tu hành vài chục năm đôi khi bực bội, chê trách vì chọc ruột. Thôi thì kính mong lượng thứ, lời nào có ý nghĩa thì suốt biết, lời nào nghịch ý thì bỏ qua. 
Kính mong quý vị làm con Thiên Nga đừng làm con Vịt bầu, vì con Thiên Nga xúc đến đâu lừa rác xình chỉ nhận thức ăn chất lượng như tép tôm cá, còn con Vịt bầu chui đầu lặn hụp cả ngày mà chiều về bầu dìu đầy rác bùn cặn bả.
Lượng thứ! Lượng thứ! Hỷ xả, hỷ xả!

 

Bất Dị sơn Tăng.

1240 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Thông Tin Học Giáo Pháp.

Thông Tin Học Giáo Pháp.
Kính thưa Chư Quyến Thuộc gần xa!
Chương trình: Tu Học Phật pháp, bắt đầu từ sáng thứ 3, ngày 19/12/2017, sẻ học bộ Kinh DUY MA CẬT, trực tiếp tại trang Facebook: Hiển Dương Chân Lý.
Hàng tuần vào sáng ngày thứ 3, 5, 7 (Giờ Mỹ...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.671.773 Truy cập

Đang trực tuyến : 2 Phật tử

Tổng số thành viên : 24 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 4.190.531 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 8.280 Lượt nghe

FaceBook