Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

NHỚ LỜI NGƯỜI XƯA – Kỳ 6
 

Kính thưa chư Thiện tri thức! Tuần lễ qua, vì bận công việc đi Hoằng Pháp và có chư Tôn túc đến thăm nên tạm dừng việc Luận bàn Nhớ Lời Người Xưa. Và tôi cũng có ý định ngưng viết đề tài này, bởi có một số người sợ nói lên sự thật rồi mất chút cặn bả lợi lộc; rồi họ có vẻ khó chịu.
Nhưng rất nhiều vị tha thiết yêu cầu tôi viết tiếp và giảng tiếp đề tài này. Thể theo đại chúng cần cầu, tôi sẽ viết và giảng tiếp. Nếu các vị vào trang Website Mồi Đèn Chánh Pháp hay Youtube Bất Dị Pháp Sư, thì những bài này vào Video có tựa đề: Canh Tâm Thành Phật.
Kính Cúng dường cho quý Đạo tâm xa gần, Cúng dường cho những ai có tâm hướng Đạo thật, cần cầu Phật đạo thật, có tâm tu hành hướng đến Bồ đề - Niết bàn thật.
Thưa chư Đạo hữu! Thời gian gần đây, bắt đầu rần rộ vấn đề Kinh tạng Đại thừa là Ngụy tạo không phải lời Phật nói, còn có người lại cho là Tiểu thừa là chính thống. Từ xưa đến nay cứ lầm chấp tu Tiểu thừa là Giải thoát một mình, còn Đại thừa là xe lớn chở nhiều người, thậm chí cho là hàng Thinh văn là tiêu nha bại chủng mất hạt giống Phật.
Quay lại dòng Lịch sử, thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy tồn tại chỉ 100 đến 136 năm (Vì có sử ghi là 100, có sử ghi là 116, có sử ghi 136, nên xin nói từ 100 đến 136 năm) sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết bàn. Khi Phật giáo phân phái thật chất Nguyên thủy không còn, bấy giờ phái na ná giống Nguyên thủy thì gọi là Thượng tọa bộ (Phật giáo Theravada ngày nay). Chúng ta không cần luận nói nhiều, thử xem cái gọi là Nguyên thủy có còn chính thống như thời Phật tại thế không? Nội vấn đề ăn ngủ, ăn ngũ tịnh nhục ngày 1 bửa, ngủ dưới gốc cây, không cất chứa tiền bạc, đầu đội trời, chân đạp đất, v.v… Hay là vào nơi gọi là Nguyên thủy, nằm giường niệm, ở phòng lạnh, tủ lạnh thì chất đầy thịt cá lạp xưởng v.v… Vậy đúng là Nguyên thủy chưa? Tuy nhiên, vẫn có 1 số vị Sư tu khổ hạnh, không se sua tranh tối sáng, vào ẩn hang sâu rừng thẩm tu hành; cũng có một số làm điều đó, nhưng lạng quạng tu mù v.v…
Nói về Phật giáo Đại thừa, chả lẽ tự nhiên xuất hiện dễ dàng sao? Thật chất không phải dễ, không phải bổng nhiên xuất hiện. Phật giáo Đại thừa ra đời để đáp ứng thích nghi hoàn cảnh xã hội, ngay cả Nguyên thủy đã có chất khơi nguồn, không phải một vài vị Tổ sư đặt để sinh ra được.
Cùng nhau lật lại từng trang sử khi Đức Phật vừa thành đạo, ban đầu độ cho 5 anh em Tôn giả Kiều Trần Như, tiếp đến độ cho nhóm Tôn giả Da Xá 50 người. Có ai có thể quên được lời Phật dạy lúc bấy giờ: “Này các Tỳ kheo! Các người hãy ra đi, mỗi người đi một hướng, chớ có hai người một hướng. Các Tỳ kheo hãy ra đi tuyên thuyết Chánh pháp của Như Lai, hãy ra đi vì lợi ích cho chư Thiên và loài Người”. 
Đây là Tinh thần của Phật giáo, không phải của Tiểu thừa, cũng không riêng Đại thừa. Tinh thần của Đức Phật hay Đạo Phật vì lợi ích cho chư Thiên và loài Người. Nguyên thủy là vậy, không phải thừa nào, mà Tiểu thừa hay Đại thừa đều phải thực hiện mục đích duy nhất đó.
Thời gian sau đó, khi Tôn giả Phú Lâu Na phát tâm du hóa xứ người hung tợn dữ dằn. Ngài Phú Lâu Na xin Phật cho được đi đến đó. Vì họ dữ nhưng họ chưa chưởi, hoặc có chưởi cũng chưa đánh, hoặc có đánh cũng chưa giết, hoặc có giết là giúp cho sớm Giải thoát. Vậy xin hỏi! Tinh thần này là của Tiểu hay Đại? Tôn giả Phú Lâu Na là Thinh văn hay Bồ tát? Vì lợi ích cho người, vì truyền bá Chánh pháp mà đem thân mạng ra đi, dù bị mắng nhiết, dù bị đánh đập, dù bị giết chết, nhưng Tôn giả không sợ hãi.
Vậy! Ai cho Tiểu thừa là thấp kém, là tiêu ma bại chủng; Và ai dám khẳng định Đại thừa không phải là Phật nói. Nếu ai bị dính mắc 2 tư tưởng này đều ấu trỉ, ngu kém, hoặc vô tình tiếp tay phá hoại: Ấu trỉ là đưa Phật giáo rơi vào cạm bẩy ngoại đạo, Ngu kém là phản trí thức không cho Phật giáo phát triển.
Sau thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy, thì sử ghi là Phật giáo Bộ phái, còn gọi là A Tỳ Đàm. Thời kỳ này chia ra nhiều Bộ phái lấy Luận tạng làm Trung tâm. 
Sau thời kỳ Phật giáo Bộ phái (A Tỳ Đàm) thì đến thời kỳ Phật giáo phát triển, còn gọi là Phật giáo Đại thừa. Nói đến Phật giáo phát triển hay Đại thừa là nói đến Bồ tát đạo và Phật thân. Cần rõ thông là Phật giáo Đại thừa không phải tự nhiên sanh ra, mà bắt nguồn từ Phật giáo Nguyên thủy.
Minh chứng: 
- Kinh Nguyên Thủy ghi chép lời Đức Phật tuyên bố: “Này các Tỳ kheo! Xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự Khổ và sự Diệt khổ mà thôi”.
- Kinh Pháp Hoa tinh thần Kinh này nói lên hoài bảo của Đức Phật: “Ta ra đời chỉ vì đại sự nhân duyên: Khai – Thị chúng sanh, Ngộ - Nhập Phật tri kiến”.
Như vậy! Chúng sanh muốn hết khổ là phải sống với Tri kiến Phật, ngay cả Bồ tát vẫn còn vi tế vô minh. Khi thành Phật mới dứt vô minh, và hoàn toàn dứt hết lậu hoặc.
…Quý đạo hữu cùng tư duy các bài tiếp theo….

 

Bất Dị sơn Tăng

1317 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Thông Tin Học Giáo Pháp.

Thông Tin Học Giáo Pháp.
Kính thưa Chư Quyến Thuộc gần xa!
Chương trình: Tu Học Phật pháp, bắt đầu từ sáng thứ 3, ngày 19/12/2017, sẻ học bộ Kinh DUY MA CẬT, trực tiếp tại trang Facebook: Hiển Dương Chân Lý.
Hàng tuần vào sáng ngày thứ 3, 5, 7 (Giờ Mỹ...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.573.393 Truy cập

Đang trực tuyến : 2 Phật tử

Tổng số thành viên : 24 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 3.827.966 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 8.047 Lượt nghe

FaceBook