Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

NHỚ LỜI NGƯỜI XƯA – Kỳ 4
 

Hàng ngày chúng ta thường hay sống với tâm Chúng sanh nên nhiều việc xảy ra ưu tư phiền não lo sợ. Vậy chúng ta định nghĩa theo danh từ nhà Phật, Chúng sanh là gì? “Tập chúng duyên nhi sanh, cố viết chúng sanh”, nghĩa là tập hợp các chúng duyên giao thoa với nhau, nên gọi là Chúng sanh. Ví như 6 căn tiếp xúc 6 trần sanh ra 6 thức phân biệt. Mắt thấy Sắc thì huân tập, khi mới sanh ra thì con Mắt này chưa phân biệt màu gì hay loại gì? Vậy mà do huân tập nãy sinh ý niệm. Nhà Phật gọi Ý niệm là “Tâm viên Ý mã”. Tâm ví như con Vượn, Ý ví như con Ngựa; hai con này luôn xao động nhảy giựt lung tung. 
Nhớ trước kia xem phim Tây du ký của Ngô Thừa Ân, tác giả vẽ ra hình ảnh Tề Thiên, khi lên trời được giử chức Bậc Mã Ôn, thân thì cưỡi 1 con Ngựa, nhưng chạy theo sau là một bầy Ngựa. Ý này nhắc nhở ta là con Khỉ đang cưỡi 1 con Ngựa và trong lòng còn cả bày Ngựa đang chạy đua chạy theo. Như vậy, chúng ta bởi do huân tập những ý niệm nên lúc buồn, khi thương, vội giận và lúc ghét, v.v… Khi tôi còn ở Cali chung một ngôi Chùa, quý chư Tăng đang vui vẽ với nhau, sáng ra uống trà xem tivi ngon lành, khi đi ra đường thăm 1 Phật tử về, chưa đầy 2 giờ đồng hồ, mọi không khí an nhiên khi nảy biến mất, bỗng trở thành tăm tối, tại sao nói tôi như vậy, thế kia v.v… Đây là việc nguy hiểm sứt mẻ tức thời. Ai khen ta thì lỗ mũi nở ra, còn ai chê thì cau có bực bội, như vậy là “Tập chúng duyên nhi sanh, nên gọi là Chúng sanh”.
Khẳng định, Chúng sanh không phải là những người bên ngoài, chúng sanh không phải là người không biết Tụng KInh gõ mõ, không biết Quy y Tam bảo; Chúng sanh là tập hợp những ý niệm buồn thương giận ghét.
Vậy ta thử đặt câu hỏi: ‘Ai là người độ chúng sanh?”. Trả lời: “Chỉ có Phật và Bồ tát”. Vì Phật và Bồ tát thương chúng sanh như mẹ hiền thương con dạy! Mẹ hiền thương con dạy, nên con nó muốn gì cho nấy, muốn Chùa cho Chùa, muốn nhà cho nhà, muốn xe cho xe, xem mình có cái gì nó muốn cho nó. Ta nên nhớ điều quan trọng là “Mẹ hiền thương con dại”, con dại là đứa con chưa trưởng thành, chưa trưởng thành mà muốn xe thì mẹ mua cho con Ngựa gổ hay xe đạp nhỏ 3 bánh, con dại muốn nhà thì mua cho nó căn nhà đồ chơi bằng mũ hay thép vậy.
Chúng ta có bệnh đọc Kinh Phật thường hay bỏ qua không chú ý, nói cách khác là đọc như trả bài không chịu suy nghĩ tư duy, nên sự tu tập không có kết quả an lạc; thậm chí còn chấp ngã mê lầm tin cuồng làm bậy.
Từ khi vào Chùa đến nay, có người tụng Kinh tu hành mấy chục năm, nhưng chưa hẳn định nghĩa và hiểu rành Phật là gì? Hay Bồ tát là gì? Nhiều Phật tử nói với tôi là Quy y mấy chục năm rồi, từ khi vượt biên qua Mỹ đến nay đi không biết bao nhiêu ngôi Chùa, tiếp xúc hàng khối Tăng Ni. Nhưng khi nghe người đó nói chuyện là biết ngay, thật đáng buồn thương xót vậy. Đi Chùa nhiều, tiếp xúc Tăng Ni nhiều nhưng có mấy ai dạy khuyên Phật là ai? và Bồ tát là ai? Cứ ó ré tán tụng ê a, đến Chùa hết cúng rồi kiến, hết cúng Phật đến cúng linh, rồi sang cúng Cô hồn là quan trọng. Như vậy rất khó có được giải thoát giác ngộ thực sự, bôn ba suốt kiếp bôn ba.
Tôi nhắc đây bằng tâm thành thương quý, ai giận thì lỗ lã thiệt thòi ráng chịu. Bây giờ định nghĩa chữ Phật và Bồ tát.
Phật là bậc Giác ngộ tỉnh thức hoàn toàn, với 2 nghĩa chính ban đầu là: Tự giác, Giác tha, Giác hạnh viên mãn. Phật có 10 đức hiệu là: Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ…. Thế tôn.
Bồ tát là gì? Bồ tát viết tắt của Bồ đề tát đõa là Giác hữu tình và Hữu tình giác. Với Pháp sư Cưu Ma La Thập dịch là Đại đạo tâm thành tựu chúng sanh (Cựu dịch), còn Pháp sư Huyền Trang dịch là Tự độ- độ tha, Tự giác- giác tha (Tân dịch). Nói chung quy lại: Bồ tát là giác hữu tình là người vượt qua cái buồn thương giận ghét phải quấy hơn thua, đưa những cái phàm tục đó thành Từ, bi, hỷ, xả. Như vậy là Bồ tát độ chúng sanh.
Cái sai lầm của người tu hành là chạy tìm chúng sanh bên ngoại mà độ, nào cất Chùa cho lớn để độ, nào sắm tượng cho nhiều để độ, nào lập đàn siêu độ v.v…tất cả những thứ đó đều là chưa hiểu gì về Đạo Phật thiệt; chẳng qua là thứ Đạo Phật tín ngưỡng, Đạo Phật kinh tế, Đạo Phật chính trị v.v và v.v…
Niệm Phật có nghĩa là niệm của Phật khởi, còn niệm Phật mà lòng tham giận si mê là chúng sanh khởi. Đối với bậc Thánh vị ăn không biết ngon dở, vì biết ngon thì ham ăn, biết dở thì ghét bỏ. Cho nên, Phật giáo đại thừa ra đời khuyên chúng sanh hành động theo kiểu Bồ tát, là biết san sẻ cho người, lắm khi mình không có cũng được. Cái khác biệt là Bồ tát vì mọi người, biết chia sớt, còn phàm phu thì hốt riêng tích lủy cho mình. Khi làm theo hạnh Bồ tát thì bất cứ hoàn cảnh nào cũng rộng rãy và bao dung. Chúng ta tu hành theo tinh thần đại thừa Phật giáo có quyền cho tâm mình sanh khởi, nhưng khi tâm sanh khởi biết đi vào con đường nào, nếu đi vào con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là phải mau kéo nó trở về; còn sanh khởi con đường của Từ bi và Hỷ xả là con đường của Phật, Bồ tát và Thánh chúng, còn gọi là Niệm Phật.
Bây giờ tôi và quý vị bàn luận biết quả vị tu tập ban sơ tiếp theo Bài thứ 2, xin nhắc lại:
Quả vị Tu Đà Hoàn là còn 7 lần sanh thiên, quả Tư Đà Hàm còn 1 lần sanh thiên. Bài trước chúng ta đã rõ biết kỷ rồi. Người chứng quả Tư Đà Hàm là niệm trước mê, niệm sau tỉnh.
- Quả vị thứ 3 là A Na Hàm là Bất hoàn hay Bất lai. Niệm niệm thường tỉnh giác, bất cứ hoàn cảnh tình huống nào cũng không bị động, luôn luôn tâm hoan hỷ, nở nụ cười an lạc.
Nhà Phật thường nói 2 từ Mạng chung, hay còn gọi là Sanh tử niệm. Nghĩa là từ niệm này chuyển qua niệm khác, còn có cách gọi khác là Vãng sanh. Điều quan trọng là Vãng sanh ở nơi nào? Tây phương hay địa ngục khổ đau. Vậy thì vãng sanh nơi nào là do tâm tưởng của mình, có khi đang ở quốc độ thanh tịnh, nhưng bị chút duyên nào đó là tức thời khởi niệm sân hận thì Vãng sanh ba đường ác. Người tu thì ngay nơi quốc độ khổ đau phiền muộn chuyển cho Vãng sanh Cực lạc an vui.
Xin nói cho vui, ví như Sài gòn muốn lên tối Tây ninh phải đi ngang đất thép Củ chi, Bà điểm – Hóc môn mới tới được; thì cõi Tây phương cũng vậy, không phải gần chết rồi rút cái hồn bay cái vèo lên đó được, cũng không có ông Phật Di Đà thiệt mặc áo đỏ phóng tia sáng rút ta đi được. Ai quan niệm như vậy là Tà giáo ngoại đạo, không phải của Đạo Phật.
Có nhiều khi chúng ta đang chế ngự tâm đang ở nơi vắng lặng thanh tịnh, nhưng vì cái tôi hay cái của tôi thì tức thời quay lại tâm địa súc sanh. Nhớ hình ảnh các cô gái trong vai của Tây du ký, rất đẹp đẻ sinh tươi, nhưng muốn ăn thịt Tam tạng thì họ dòm trở lại tức thời khuôn mặt xấu xa và răng nanh bén nhọn lòi ra.
Lắm khi hoàn cảnh nào đó, ta đang tu hành tinh tấn, nhưng nhiều kẻ phàm phu cứ quấy phá, ta phải quay lại trừng mắt nhắc nhở họ, cảnh báo họ nhầm đưa đến sự tốt đẹp lợi ích cho cả hai, thì gọi là “Thị hiện”. Ví như Bồ tát Quan Âm trong Kinh điển đại thừa, phải đội 3 hòn núi, lưỡi khạc lửa thống lĩnh cô hồn đẳng chúng. Sân si mà giử tâm an nhiên bất động thì gọi là Thị hiện. Cho nên hành giả trên đường tu hành học đạo phải thấy chổ này. Ví như một người mẹ hiền thương con, hiện ra tướng bi lụy đau buồn, thì đây không phải là ngạ quỷ, địa ngục mà là tình thương để dạy dỗ nhắc nhở con mình, người mẹ ấy đang dùng pháp để đối trị sự ham chơi trác tán của con.
Khế Kinh đưa ra những hướng đi rất cao siêu mầu nhiệm, thường nói trên cõi Phật chỉ toàn là của báu nào là Từ, bi, hỷ, xả, Bố thí, nhẫn nhục, … Còn ở cõi uế độ toàn là nhơ bẩn rơm rác như: Keo kiệt, giận dữ, đấu đá, bỏn xẻn, tham lam… Cho nên, người biết tu hành và quyết chí tu hành là đi nhặt của báu. Kinh A Di Đà nói rõ: Mỗi sớm mai thức dậy, lấy đãy đựng hoa, đi nhặt các thứ hoa bay đi tha phương cúng dường chư Phật.
Hiểu những chân lý như vậy và vận hành theo chân lý đó, thì chúng ta đã đến bậc Thánh thứ 3 là A Na Hàm. Đến đây là hành giả sanh về cõi trời thứ 19. Cõi trời thứ 19 là danh cho hành giả tu tập chứng quả A na hàm là niệm niệm hằng tỉnh giác.
… Còn lại quả vị tu chứng thứ 4 là A La hán, cùng nhau tìm hiểu tư duy cho đúng Giáp lý Phật dạy….

 

Bất Dị sơn Tăng

774 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Thông Tin Học Giáo Pháp.

Thông Tin Học Giáo Pháp.
Kính thưa Chư Quyến Thuộc gần xa!
Chương trình: Tu Học Phật pháp, bắt đầu từ sáng thứ 3, ngày 19/12/2017, sẻ học bộ Kinh DUY MA CẬT, trực tiếp tại trang Facebook: Hiển Dương Chân Lý.
Hàng tuần vào sáng ngày thứ 3, 5, 7 (Giờ Mỹ...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.573.255 Truy cập

Đang trực tuyến : 3 Phật tử

Tổng số thành viên : 24 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 3.825.959 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 8.045 Lượt nghe

FaceBook