Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

NHỚ LỜI NGƯỜI XƯA – Kỳ 2
 

Chúng ta tu hành đừng có sợ hãi, cứ lo mà tu sửa, ai ai trên đời này cũng có cái sai quấy, chỉ có hạng Thánh nhân mới không sai lầm, hoặc sai lầm ít thôi. Chúng ta là hàng người phàm phu, dầu xuất gia hay tại gia đâu ai hoàn hảo. 
Nhưng điều cần thiết là chúng ta nhận ra cái sai quấy của mình, có nhiều người cứ lo sợ không biết mình làm điều sai trái rồi mọi người trong xã hội có khinh thường mình không? Đừng sợ, họ là ai, là thành phần nào? Còn tuổi trẻ nếu không có tính nhanh nhẻ háo thắng thì tuổi về già lắm khi đần độn, còn tuổi già mà nhanh nhẻ háo thắng đây lại là điều nguy hiểm.
Tuổi trẻ đầy nhiệt quyết, nên lắm khi thất bại, nhưng cũng nhờ tánh nhiệt quyết đó họ lại tự vịn đầu gối đứng lên, thế thường nói: “Thất bại là mẹ thành công”. Tuổi già thất bại thường ôm trong lòng nỗi hận nên khó an lạc, tuổi trẻ thất bại khoảnh khắc chóng quên.
Ví như đời tôi nếu được nhiều thành công và được nhiều người thương mến, thì không biết bây giờ sẽ ra sao? Nhiều anh em cùng trang lứa với tôi rất được nhiều cơ hội may mắn, nhưng mấy mươi năm gặp lại bản tánh vẫn không thay đổi, thậm chí còn tệ lậu hơn. Họ ỷ mình có Chùa to Phật bự, ỷ có danh chức, nên xem thường kẻ dưới, quỳ mọp nâng bợ kẻ trên, thật tàm quý vậy. Lại có nhiều vị cả gia đình đi tu, chú bác hoặc anh em cùng vào Chùa tu, nhưng thật chất ỷ có quyến thuộc nên thường có tánh kỳ cục lắm, đâu ai giống như anh, dầu là chung cha mẹ sanh ra.
Có anh Phật tử ở Florida điện thăm tôi, và hỏi xem niệm Phật nào mau để tâm thanh tịnh, hay nói cách khác là mau thành Phật. Tôi nhớ anh ta pháp danh Đức Hải và tên Nam, nên tôi nói:
Nam mô Đức Hải Nam Phật.
Các vị cũng vậy cứ niệm pháp danh của mình biết rõ mình có chất Phật sẳn rồi, thì trưởng dưỡng là thành Phật.
Thí dụ như Pháp danh Giới Minh, thì niệm Nam mô Giới Minh công đức Phật. Hay Pháp danh Diệu Trí thì niệm: nam mô Diệu Trí trang nghiêm Phật v.v… Vì mình chưa rõ biết nên cứ hướng cầu Phật bên ngoài, biết được rồi quay lại Phật chính tâm mình có sẳn, khỏi mất công tìm Phật đâu xa. 
Nhớ hồi đi học, có lần nghe Thầy Giáo Thọ nhắc 2 câu đối:
“Đọc binh thư cụ chiến, đọc luật thư cụ hình, đọc Phật thư chiến hình vô cụ,
Canh Võ điền ưu thủy, canh Than điền ưu hạn, canh tâm điền thủy hạn hà ưu”.
Nhà Vua Võ chưa có đấp đê nên lo sợ lũ lụt, thời Vua Than hay bị hạn hán, cày ruộng tâm nước lụt hay hạn hán cũng không lo buồn.
“Nhân gian phú quý hoa gian lộ
Thế thượng công danh thủy thượng âu”. 
Thấy giàu sang vinh hiển như giọt sương trong lòng cái hoa
Công danh trên đời này nó như bọt nước đầu ghềnh”.
Người tu thành tựu Quán Vô Thường, thì xa lìa được tham tài, tham sắc, tham công danh sự nghiệp v.v… 
Người tu hành điều tất yếu ban đầu là Quán Vô Thường, Vô Ngã, Khổ, Bất Tịnh….

 

Bất Dị chi nhân.

662 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Thông Tin Học Giáo Pháp.

Thông Tin Học Giáo Pháp.
Kính thưa Chư Quyến Thuộc gần xa!
Chương trình: Tu Học Phật pháp, bắt đầu từ sáng thứ 3, ngày 19/12/2017, sẻ học bộ Kinh DUY MA CẬT, trực tiếp tại trang Facebook: Hiển Dương Chân Lý.
Hàng tuần vào sáng ngày thứ 3, 5, 7 (Giờ Mỹ...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.573.238 Truy cập

Đang trực tuyến : 4 Phật tử

Tổng số thành viên : 24 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 3.825.918 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 8.045 Lượt nghe

FaceBook