Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

PHẬT GIÁO QUA RỒI THỜI PHÁP NẠN, ĐẾN THỜI KỲ ĐẠI NẠN – Kỳ 1.
 

Kính bạch Chư Tôn Giáo Phẩm nhị bộ Đại Tăng.
Kính quý Nhân sĩ Tri thức, Thiện Tín Phật tử Trí thức Đạo Tâm.
Đạo Phật từng bước qua quá nhiều thời đại của Lịch sử, trong đó luôn gắn liền với Lịch sử nhân loại.  Gốc Phật giáo ban sơ tại Tây trúc, truyền sang Đông độ, đến Việt nam; rồi sang Hải ngoại.  Phật giáo đã qua các giai đoạn Quân chủ chuyên chế, Dân chủ lập hiến, Xã hội chủ nghĩa, đến Tư bản v.v… Điều đáng nói là Phật giáo đóng vai trò rất quan trọng, giải quyết rất nhiều việc Chính trị xã hội, việc an dân, việc tệ nạn…
Thật chất thời kỳ vàng son hy hiến Phật giáo cho nhân sinh dần giảm mau chóng và trầm trọng.  Mời tất cả hãy dành phút giây ôn lại lịch sử, vào những giai đoạn truyền đạo sau khi Đức Thích Ca người Khai sáng Đạo Phật nhập Niết Bàn (Bỏ nhục thân “Chết”).  Giá như Phật giáo phát triển mạnh sau đó và di tích lịch sử hay Kinh tạng được ghi chép một cách rõ ràng, được toàn thể xã hội nhân dân Ấn độ bấy giờ quy ngưỡng thì Phật giáo không mất gốc đến ngày nay.  Lúc bấy giờ chỉ có Vua A Xà Thế ủng hộ Phật giáo, bằng chứng là bỏ ngân khố cho Thượng thủ Tổ Ca Diếp triệu tập Hội nghị kết tập Kinh tạng.  Mặc khác, các nước khác như Vua Hữu Xứng chồng phu nhân Thắng Man bị tàn sát, Vua Ba Tư Nặc khi nghe Thái tử Kỳ Đà bị mưu sát cũng băng hà tại bìa rừng, Vua A Xà Thế phải đem thi hài về nước mình Tang lễ v.v…  Tất cả là do Vua Lưu Ly muốn nắm bá chủ, mà trong khế Kinh được mô tả là do oán hận tiền kiếp với dòng họ Thích Ca, thật ra Vua Lưu Ly là bậc có tài vươn lên bằng ý chí và nghị lực.  Nhưng! Nhân số có phần Vua Lưu Ly cũng bị chết cháy trong lúc tàn dư tửu hậu bởi sự háo chiến háo thắng.  Ở đây! Chúng ta khoan nói vấn đề do đâu, ai giết?
Vấn đề là Vua Lưu Ly chết đi thì sức mạnh của Phật giáo không thể một mình Vua A Xà Thế nâng vạt đở thành, Bà La Môn giáo phục hồi.   Khi Phật còn sanh tiền, xã hội Ấn độ quá ư phân biệt giai cấp, giai cấp nô lệ nghèo khổ đầy dẫy nơi nơi xứ Ấn.  Và chính Đức Phật khi còn tại vị Thái tử thấu hiểu, chỉ duy nhất có con đường buông bỏ tất cả mới mong cất tiếng nói mạnh mẽ với số đông, chỉ duy nhất con đường thoát ly vai trò “Trẫm” bằng lòng Từ bi và Trí huệ mới hàn gắn vết nức của đấu tranh thù hận của các nước lân bang, đành rằng các nước lân bang đều là huyết thống ruột rà.
Sơ khởi bao nhiêu đó thôi, chúng ta đủ nghiền ngẫm bối cảnh xã hội bấy giờ.  Khi Đức Thích Ca còn tại thế, thì 8 đức Vua quy kính Ngài; nhưng thật chất là do lòng dân bởi số đông.  Như đã nói đoạn trên là số đông bởi giai cấp kỳ thị phân chia nghèo đói cùng khổ.  Số đông nghèo đói cùng khổ vùng lên bất chấp thân mạng, vừa có lợi mình, vừa có lòng tin hướng đến gở sự gông trói của khổ đau, tìm đường Giải thoát Giác ngộ có ai dại gì mà không cùng lý tưởng.
Những tưởng Bà La Môn giáo họ khuất phục hết sao? Thưa không! vì Đạo Bà La Môn có từ lâu đời, không thể dùng chút ánh sáng của Từ bi và Trí huệ nhỗ sạch cỏ trong vòng 45 năm tại vị Thuyết pháp giáo hóa của một đấng Giáo chủ Thích Ca Mâu Ni Phật.  Cũng chính Đức Phật đã nói lên các Pháp vốn Vô thường, và an lạc Niết bàn chỉ là phương tiện hữu hạn.  Nói như vậy mọi người đừng hiểu rằng Niết bàn là chiếc bánh vẽ.  Niết bàn thực tại có, khi người ta có ý thức sống và tự vươn lên tìm lối sống tốt đẹp thực tại, biết san sẻ yêu thương, biết vượt qua thù hận oán hờn.
Sau ấy, Thế Tôn diệt độ, chúng Tăng tứ tán tha phương người thì du hóa truyền đạo, kẻ thì lợi dưỡng cá nhân, lớp thì chia phe lập phái.  Khi kết tạng tại hang Tất Bát La xong, đã nẩy sinh ra bao sự bất bình.  Tôn giả A Nan người đa văn nhớ nhiều nói ra, thì Thượng thủ Ca Diếp bác bỏ,  đến khi Tôn giả Phú Lâu Na trở về nghe cuộc kết tập hỏi qua Thượng thủ Ca Diếp, dường như nhắc lại ý Phật như cùng ý với Tôn giả A Nan; nhưng Tổ sư Ca Diếp vẫn khư khư không thêm không bớt những gì Phật nói.  Từ đó Tôn giả Phú Lâu Na ra đi vĩnh viễn không trở về cùng Tăng đoàn.  Chúng ta nghĩ thế nào về việc này, xin mời tham khảo?
Tổ sư thứ nhất là Ca Diếp, thừa đương Phật ấn, bối cảnh đó được trụ vũng bao lâu, phải truyền đăng lại Tôn giả An Nan và Tổ sư Ca Diếp biệt vô âm tính, ai dám nói mạnh dạn thẳn thừng là Tổ sư Ca Diếp bị ngoại đạo thủ tiêu, mà sau này chạy theo Tổ tàu nói rằng Tổ sư Ca Diếp ôm y bát vào núi Kê Túc nhập định chờ Phật Di Lặc ra đời trao lại y bát.  Đây là chuyện bịa đặc vô tiền khoáng hậu mà của lớp lớp Phật giáo bắc truyền phải cúi đầu vâng chịu.  Chúng ta có thấy mâu thuẩn với lời Phật dạy chăng? Quả là đại mâu thuẩn, “có ai sống mãi ngàn năm trên đời”!  Hơn thế nữa! Phật đã từng dạy: “Quá khứ chớ truy tìm, tương lai thì chưa tới, chỉ sống với hiện tại”.  Hỏi! Hà cớ gì Tổ sư Ca Diếp phải làm việc ấy?  Hoàn toàn phi lý và đức Thích Ca không hề xúi bảo di huấn việc đó.  Mấy ngàn năm nay phải chịu ảnh hưởng phi lý như vậy, để chờ đợi những triết lý phù phiếm bịa ra gán ghép.  
Trở lại vấn đề Tổ Ca Diếp bị mất tin tức và Tăng chúng rạng nức, nên thừa cơ hội Bà La Môn giáo phục hoạt.  Tăng Ni bị tàn sát, tín đồ mai một, những ai là tín đồ Phật giáo phải ra vùng biên giới sinh sống.  Vì lúc đó, Tín đồ có xin theo Bà La Môn giáo cũng không được chấp nhận.  Khi ra vùng biên thì đầy dẫy những khó khăn, phía bên kia thì Hồi giáo tấn công ai chịu nỗi.  Cho nên, họ phải theo Hồi giáo v.v… Những sự kiện này chỉ có nghiên cứu lịch sử mới rõ ràng, xin mời hãy cùng tìm hiểu.
Đến đây, Phật giáo phải chịu ảnh hưởng lớn, và phải tìm cách giữ gìn, bằng cách này cách khác.  Hãy cùng nhau chạy qua các dãy núi hùng vĩ, tìm đến Đông độ xem sao?
Mờ quý vị chờ xem các bài tiếp theo….

 

Bất Dị sơn Tăng (Thích Thiện Tài).

1302 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Thông Tin Học Giáo Pháp.

Thông Tin Học Giáo Pháp.
Kính thưa Chư Quyến Thuộc gần xa!
Chương trình: Tu Học Phật pháp, bắt đầu từ sáng thứ 3, ngày 19/12/2017, sẻ học bộ Kinh DUY MA CẬT, trực tiếp tại trang Facebook: Hiển Dương Chân Lý.
Hàng tuần vào sáng ngày thứ 3, 5, 7 (Giờ Mỹ...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.573.365 Truy cập

Đang trực tuyến : 1 Phật tử

Tổng số thành viên : 24 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 3.827.927 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 8.046 Lượt nghe

FaceBook