Mồi đèn chánh pháp 
Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

THÔNG TRI VIỆC THIỆN SỰ - TẠM DỪNG QUYÊN GÓP.
Kính thưa Quý Quyến Thuộc – Quý Phật Tử - Quý Hảo Tâm.
Theo như khảo sát các mãnh đời quá ư khó khăn rất cần sự giúp đỡ, và cuộc họp cách 2 hôm để đưa đến quyết định kêu gọi các nhà Hảo Tâm ủng hộ.
Sau khi đăng tải chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ, được sự cảm thông và tin tưởng, các nhà Hảo Tâm xa gần đã đóng góp đầy đủ số tiền như chiếc  tính.
Mọi việc sẽ tiến hành sớm hơn thời gian quy định.
Khi hoàn thành sẽ công khai tài chánh minh bạch rõ ràng, không phun phí lạm dụng tiền của các nhà Hảo Tâm đóng góp.
Kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2021, chuyến Thiện sự Cất nhà Tình Thương tôn hiệu Khánh Hòa – Giúp bệnh nhân Lê Văn Tiền – và 2 chiếc xe lăn xin dừng lời kêu gọi.
Theo như lời nói chân thành, là thầy thiện tài tạm dừng bớt việc để lo bồi dưỡng tinh thần Hoằng Pháp lợi sanh, cũng như lo việc vụ mùa để chi phí nuôi sống bản thân.
Vậy xin Thông báo với toàn thể Chư Quyến Thuộc xa gần khắp nơi!
Thầy thiện tài không kêu gọi đóng góp cho bản thân.
Thầy thiện tài không kêu gọi Từ thiện trong thời gian từ ngày ra thông báo đến Mùa Vu Lan.
Mọi sự giả danh, hoặc các trang mạng có cùng tên thì hoàn toàn không liên quan đến Thầy thiện tài.
Kính mong quý vị Tường Tri! Những ai thật sự kính quý thầy thiện tài phải cố gắng theo tinh thần của thầy chia sẽ, việc chính yếu của chúng ta là Học Giáo Pháp cho căn bản để biết đường thực tập từng bước, từng giai đoạn, từng kiếp sống tu hành.
Và rất mong quý Quyến Thuộc – Quý Phật Tử - Quý Hảo Tâm khắp các Châu lục, hãy tinh tấn học Chánh Pháp, hành Chánh pháp và sống theo Chánh pháp của Đức Thế Tôn, đó là tinh thần tự độ tiến đến Bờ Giác Ngộ.
Một lần nữa, Thầy thiện tài kính cúi mình cảm phục tấm lòng vì Đạo hộ tinh thần Chánh pháp và vì nương lòng Bi mẫn của Phật dạy với tất cả chúng sanh.
“Nhân lành đã gieo thì Quả lành sẽ trỗ”.
Nam Mô Từ Phụ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hoa Kỳ, ngày 10 tháng 3 năm 2021.
Tỳ kheo Thích Thiện Tài.

Tin và ảnh: Super User


Thông Tin
THÔNG TRI VIỆC THIỆN SỰ - TẠM DỪNG QUYÊN GÓP.

THÔNG TRI VIỆC THIỆN SỰ - TẠM DỪNG QUYÊN GÓP.
Kính thưa Quý Quyến Thuộc – Quý Phật Tử - Quý Hảo Tâm.
Theo như khảo sát các mãnh đời quá ư khó khăn rất cần sự giúp đỡ, và cuộc họp cách 2 hôm để đưa đến quyết định kêu gọi các nhà Hảo Tâm ...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 7.233.586 Truy cập

Đang trực tuyến : 8 Phật tử

Tổng số thành viên : 28 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 4.821.111 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 9.533 Lượt nghe

FaceBook
TRỌN BỘ BÀI GIẢNG KINH PHÁP BẢO ĐÀN - TT THÍCH THIỆN TÀI