Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..
Đức Tôn Sư Thích Thiện Tài sẽ qua Seattle , Tiểu bang WA- Texas, vào ngày 27 /3/2014, tại Đạo tràng Bối Diệp Tịnh Thất, hướng dẫn 4 ngày tu tập cho quý Phật tử.

KÍnh mời quý Phật tử địa phương Seattle và vùng phụ cận Canada tham dự. 
Chương trình Tu học Phật Pháp vào ngày 29/3/2014 bắt đầu lúc 8:00 Am.
8:00 Am Dùng sáng- Ghi danh.
8:30 Truyền Giới Bát Quan Trai.
9: 00 Tụng Kinh Dược Sư.
10: 00 Thời Pháp Thoại (Ý nghĩa Tu Tập Bát Quan Trai Giới)
11: 30 Cúng Phật Ban Trưa, Dùng cơm trong Chánh niệm.
1:00 Pm: Lễ Sám Hối Phát Nguyện cuối tháng (Ngày 29 âm lịch).
1:45 Thời Pháp Thoại ( Việc Sám Hối, Trưởng dưỡng Thân Tâm).
2: 50 Tụng Kinh A Di Đà.
$:00 Hoàn mãn


+ Ngày 30/3/2014.

8:00 Am Dùng sáng.
8:30 Tụng Kinh Dược Sư.
9: 15 Thời Pháp Thoại (Một vị Phật tương lai, phải qua ngưỡng cửa Đại nguyện).
10: 30: Cúng Phật ban trưa, dùng cơm trong Chánh niệm.
11: 30 Kinh Hành, Thiền quán.
1: 30 Pm Tụng Kinh Hạnh Nguyện Phổ Hiền.
2: 30 Tham vấn Phật Pháp.
4: 00 Tụng Kinh A Di Đà
Tuần tiếp theo vào thứ bảy và chủ nhật, ngày 5 và 6 /4/2014 như tuần trước.
Các Phật tử tham dự khóa tu miễn chi phí, mọi sự sinh hoạt ẫm thực có quý Phật tử cúng dường.

Tin và ảnh: Mồi Đèn Chánh Pháp


Thông Tin
Thông Tin Học Giáo Pháp.

Thông Tin Học Giáo Pháp.
Kính thưa Chư Quyến Thuộc gần xa!
Chương trình: Tu Học Phật pháp, bắt đầu từ sáng thứ 3, ngày 19/12/2017, sẻ học bộ Kinh DUY MA CẬT, trực tiếp tại trang Facebook: Hiển Dương Chân Lý.
Hàng tuần vào sáng ngày thứ 3, 5, 7 (Giờ Mỹ...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.573.249 Truy cập

Đang trực tuyến : 4 Phật tử

Tổng số thành viên : 24 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 3.825.940 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 8.045 Lượt nghe

FaceBook